This is Your Service Subtitle

VALIDÉ

Validé AS arbeider med næringsutvikling i skjæringspunktet mellom akademia, offentlig og privat sektor for å bygge kultur for innovasjon, drive forskningsbasert og behovsrelatert næringsutvikling. Drift av klynger, blant annet innen velferdsteknologi, omfatter kommuner, FoU institusjoner , næringsaktører og organisasjoner. Validé vil bidra med nettverk og kommunikasjon av et felles fokus innen området mat og måltidets betydning for helse og velvære.

4 Richard Johnsens gate
Stavanger, 4021
Norway

©2017 by MATLYST. Proudly created with Wix.com