valide_logo_horizontal_black_rgb-300x192[1].jpg

This is Your Service Subtitle

VALIDÉ

Validé AS arbeider med næringsutvikling i skjæringspunktet mellom akademia, offentlig og privat sektor for å bygge kultur for innovasjon, drive forskningsbasert og behovsrelatert næringsutvikling. Drift av klynger, blant annet innen velferdsteknologi, omfatter kommuner, FoU institusjoner , næringsaktører og organisasjoner. Validé vil bidra med nettverk og kommunikasjon av et felles fokus innen området mat og måltidets betydning for helse og velvære.

Learn More