Recent Posts

Archive

Tags

NORTURA: Matlyst har fått fart på produktlansering

Matlyst sin prosjektperiode avsluttes i oktober 2020. I to artikler deler deltakerne fra matvareindustrien hva de har lært og hva de konkret har fått ut av dette samarbeidsprosjektet mellom forskning, industri og myndigheter.

Matlyst-prosjektet har fått fart på Nortura sin måte å bruke forskning i innovasjon og produktutvikling. Produkt er allerede lansert, og flere er i pipelinen. – Vi har nyttiggjort oss både forskningen, forbrukerundersøkelsene og Design Thinking-metodene samt studentinvolvering, sier Per Berg. -Nortura ble med i Matlyst fordi vi ønsket å skape nye produkter. Innovasjon står høyt på Nortura sin agenda, og etablering av vår egen innovasjonsavdeling var sammenfallende med prosjektstart for Matlyst. Således var vår deltakelse i Matlyst både tydelig og entusiastisk forankret, sier Per Berg, direktør for FoU og nyskaping hos Nortura. Han har vært Nortura sin mann i Matlyst siden starten i 2017. Han satt også i juryen for innovasjonskonkurransen som ble arrangert med studenter fra NMBU, handelshøyskolen. -Nortura har ambisjoner når det gjelder proteinberikelse med hydrolysat. Vi har skaffet oss både kompetanse og kunnskap på feltet via Matlyst. Nå jobber vi med smaken, sier Marianne Skov Markussen, fagsjef i Norilia og Nortura, PhD, Senior Nutrition Specialist. Måltidsdøgnet Nortura har via prosjektene i Matlyst styrket kunnskap om målgruppen hjemmeboende eldre, og lært mer om hvilke fysiologiske behov disse har.

De friske eldre som er med på denne typen undersøkelser ser ikke ut til å ha noen problemer, og svarene vi fikk i spørreundersøkelsen var nok ikke representative for de som begynner å få utfordringer. Det er imidlertid interessant at undersøkelsen viser at 67+ spiser mindre rent kjøtt, samtidig som de oppgir at de ikke er opptatt av matens tekstur. Da lurer jeg på om de «automatisk» går over til farseprodukt, som er lettere å tygge, uten å tenke over det? I så fall vil det være interessant for oss å proteinberike akkurat disse produktene som i realiteten har mindre protein i seg enn reint kjøtt, sier Skov Markussen.


-Vi ser absolutt potensiale for innovasjon og produktutvikling, sier hun.


The missing link For å få vite enda mer om målgruppen hjemmeboende eldre, deres måltidsvaner og hvordan produsentene treffer deres fysiologiske behov er det behov for tettere samarbeid med relevante institusjoner, myndigheter og dagligvarebransjen. Mer kunnskap om gruppens handlevaner kan bidra til mer målrettet produktutvikling, sier Per Berg og Nortura. Innovere med studenter Innovasjonskonkurransen som var rigget for NMBU-studenter, har hatt spinn-off effekt for Nortura. -Det var en morsom, lærerik og interessant setting. Det kom mange og gode forslag fra studentene, og jeg tipper at noe blir tatt videre i bedriftene som deltok. Vi i Nortura har sett på noen av dem, uten videre konkretisering, ennå, men det er nyttig å bruke studentkompetanse fordi de tenker ut av boksen. Det gir et løft, sier Berg, som har etablert samarbeid med tilsvarende studentgrupper fra NMBU handelshøyskolen som en direkte følge av sitt juryarbeid for Matlyst. -Vi har hatt et studentinnovasjonsprosjekt om spesialiteter fra Midt-Norge. Lærerikt og med stort utbytte, sier Berg. Alle industrideltakerne er bedt om å gi tilbakemelding på erfaringer og resultater som er oppnådd etter tre år som deltakere i Matlyst. Her er Nortura sine evalueringer: 1. Avdekke innovasjon og endring -Vi ønsket å delta fordi vi ønsker å skape nye innovasjoner og produkter, og vi har ambisjoner når det gjelder bruk av hydrolysat. Vi ønsket å skaffe oss mer kompetanse på feltet, sier Per Berg, direktør for FoU og nyskaping hos Nortura. -Matlyst har videre gitt oss nyttig kunnskap om behovene hos målgruppen. Der ser vi at produktene våre, som er næringsrike kilder for målgruppen, også sammenfaller med andre målgrupper for oss. Har Nortura gjort endringer som kan knyttes til inspirasjon og ideer fra Matlyst?

-Koblingen forskning og innovasjon har ikke vært så tydelig hos oss før, som det er nå. Vi har jobbet spesifikt med to parallelle prosjekt i prosjektperioden. Vi har gjort innovasjoner og hatt spinn-off-effekt av Matlyst. Det er en tydelig endring, så Matlyst har påvirket hvordan vi jobber og tenker. Vi står foran lansering av nye produkt som jeg ikke kan konkretisere mer akkurat nå.


Nortura lanserte et konsistenstilpasset produkt i januar rettet mot dem med særskilte behov som dysfagi. Det er også en konkret effekt av koblingen mellom innovasjonsavdeling og Matlyst. -Produktet hadde ikke blitt lansert så fort uten Matlyst. Det sies at forskning tar lang tid, men for vår del har dette forskningsprosjektet gjort at ting har gått raskere hos oss, sier Berg. Nortura Proff vant anbud om å levere til norske sykehus

-Vår deltakelse i Matlyst, har ført til omfattende diskusjoner internt om utvikling av tilpassede produkt til grupper, og egentlig helt ned på individnivå. Matlyst har skapt både engasjement og hatt god forankring i ledelsen. Lærdommen er at når de to tingene er på plass, så blir det spinn-offs som gir nye muligheter.

2. Bidra til å gjøre forskningsbasert kunnskap tilgjengelig og forståelig - Svarene vi fikk fra spørreundersøkelsen var ikke representative for de som er eldre og begynner å få utfordringer. Deltakerne var litt for friske, og hadde få utfordringer. Det er nok ikke helt korrekt for hele aldersgruppen. Vi skulle ønske oss svar fra flere av «de eldre-eldre». Men det står i surveyen at 67+ spiser mindre rent kjøtt, men at de samtidig ikke er opptatt av matens tekstur. Da lurer jeg på om de går over til mat som er lettere å tygge uten å tenke på det? så fall vil det være interessant for oss å proteinberike akkurat disse produktene som i realiteten har mindre protein i seg enn reint kjøtt, sier Marianne Skov Markussen. Generelle smakspreferanser for målgruppen eldre er noe Skov Markussen gjerne skulle ha sett mer forskning på. Timingen for Matlyst var god på den måten at det ga et kick-off for den nyopprettede innovasjonsavdelingen i Nortura. − Det er relativt unikt at vi har klart å få til produktlansering i prosjektperioden. Vi er tilfreds med prosjektet, og ville gjerne vært med igjen om tilbudet kom i dag. Ingen av industriaktørene kan egenhendig gi fasiten på måltidsdøgnet for eldre. Det kan vi bare gjøre sammen, sier Per Berg.

Per Berg, Nortura, Tove Guldbrandsen Devold, NMBU, Øydis Ueland, Nofima, Synnøve Nygaard, Norgesmøllene, Ken Are Østlid, Antje Gonera, Nofima, Paula A. Varela Tomasco, Nofima, Johanne Brendehaug, TINE sammen med Åse Michaelsen, eldre- og folkehelseminister i 2018

Fra høstsamling 2019. Per Berg, Nortura, Tove Guldbrandsen-Devold, NMBU, Øydis Ueland, NOFIMA, Synnøve Nygaard, Norgesmøllene, Åse MIchaelsen, eldre- og folkehelseminister, Ken Are Østlid, Matvarehuset, Antje Gonera, NOFIMA, Paula VArela Tomasco, NOFIMA, Johanne Brendehaug, TINE. Foto: Hilde Garlid

Denne artikkelen er delt av Forskningsprosjektet Matlyst som skal bidra til å dekke måltidsdøgnet for hjemmeboende eldre med gode, sunne og bærekraftige løsninger som er lette å velge, lette å bruke og basert på norske råvarer. Sammen skal Tine, Nortura, Fjordland og Norgesmøllene utvikle treffsikre innovasjoner. Forskningspartnerne Nofima, NMBU og SESAM samler ny kunnskap. Validé koordinerer og bidrar i arbeidet med kommunikasjon og formidling. Prosjektet er finansiert med forskningsmidler fra forskningsrådets program Bionær. www.matlyst.org

Vi ønsker å dele våre artikler og det er tillatt å kopiere og/eller gjenbruke artikler eller annet materiale etter avtale med matlyst.org. Fakta om prosjektet samt navn på journalist/ artikkelforfatter må alltid fremkomme ved deling av artikler. Redaktør for nettstedet matlyst.org: Kari Birgitte M. Wiig, prosjektleder Mat og Helse i Validé, Måltidets hus. Kari Birgitte har flere år i Måltidets Hus i Stavanger med prosjekter innen måltidsglede - for alle. Kari.birgitte@valide.no, tlf 4740 8958