Recent Posts

Archive

Tags

Matlyst – til alle måltider

Måltidsdøgnet før fylte 67 år vil for de fleste følge mønsteret jobb, fritid, søvn. For pensjonister blir mønsteret fritid, fritid, fritid. Hvordan legge til rette for sunne og regelmessige måltider også i alderdommen?

Å utvikle produkter rettet mot eldre bør kunne gi nye muligheter for industrien. Eldre er betalingsvillige, er en stor kundegruppe med spesifikke behov som også trenger kunnskap om egne behov, mener Kari Birgitte Melvær Wiig, Valide og Stian Gjerstad Iversen, NOFIMA

Dette var temaet for et miniseminar på SMAK 2020 som Kari Birgitte Melvær Wiig, prosjektleder mat og helse i Validé og Stian Gjerstad Iversen, kokk og rådgiver i Nofima sto for. De fortalte om forskningsprosjektet Matlyst som skal bidra til å dekke måltidsdøgnet for hjemmeboende eldre med gode, sunne og bærekraftige løsninger som er lette å velge, lette å bruke og basert på norske råvarer.

Flere hjemmeboende eldre

Bakteppet er at antall nordmenn over 67 år vil øke fra dagens 600 000 til nærmere det dobbelte i 2030. Det kan gi en fremtid der en stadig mindre andel eldre får plass på institusjon. I ulike perioder av pensjonisttilværelsen vil det også være behov for råd og hjelp til å finne gode måltidsløsninger som sikrer god helse, som er tilpasset spiseevne og ernæringsbehov, enten vi lager maten selv eller får den ferdiglaget med hjemlevering eller i institusjon.

Prosjektet har fått med seg industrien på laget. Sammen skal Tine, Nortura, Fjordland og Norgesmøllene være med å utvikle treffsikre måltidsløsninger rettet mot dette markedet. Prosjektet er finansiert med forskningsmidler fra forskningsrådets program Bionær. Forskningspartnerne Nofima, NMBU og SESAM skal samle kunnskap om hvilke faktorer som styrer matvalgene til aktive eldre. De skal også måle effekten av nyutviklede produkter med tanke på et ernæringsriktig kosthold og hvordan informasjon og kommunikasjon kan forebygge helse og trivsel hos eldre.

Regnestykket går ikke opp

– Det er forebygging vi er mest opptatt av, og hvordan sikre god helse i alderdommen, sa Kari Birgitte Melvær Wiig, og viste til at mange hjemmeboende og eldre på sykehjem i dag er underernærte eller står i fare for å bli det.

Gjennom prosjektet er 1005 respondenter i målgruppen blitt spurt om mat og måltider. Mange oppgir at de mangler inspirasjon og motivasjon til å følge de nasjonale kostholdsrådene. 65 prosent oppgir at de lager mat fra grunnen av.

– Ut fra funnene kan vi fastslå at mange eldre trenger kunnskap om hvordan sette sammen et riktig sammensatt måltidsdøgn, sier Wiik.

Nesten alle de spurte oppga at de spiser frokost (96%) og middag (98%) hver dag. 78 prosent spiser lunsj, mens bare en av to oppga at de spiser kvelds. Kun 10 prosent spiser mellommåltider.

– Regnestykket går ikke opp. Det kan være utfordrende for eldre å få i seg nok protein og fiber i løpet av en dag. Vi tror mellommåltidene kan hjelpe til med dette, sier Stian Gjerstad Iversen fra Nofima.

Shot og kake

I prosjektet er det stort fokus på proteiner, som er kroppens byggesteiner. Til tross for at matinntaket og appetitten synker med økt alder, er behovet for proteiner likevel økende. Hvis behovet ikke blir dekket, kan resultatet raskt bli feil- og underernæring.

Gjennom prosjektet er det utviklet prototyper på proteinrike mellommåltider: en melkebasert shot med bringebærsmak og en kake med vanilje- og sitronsmak. Disse skal nå testes på målgruppen.

– Resultatene er ennå ikke helt klare. Det gjenstår både analyser av sensorikk og hvordan kroppen nyttiggjør seg av næringsstoffene, sier Iversen, som håper resultatene kan legges fram etter sommeren.

Tekst og foto: Elisabeth Strøm. Artikkelen har stått på trykk i Kjøkkenskriveren nr. 2/20.

Denne artikkelen er delt av Forskningsprosjektet Matlyst som skal bidra til å dekke måltidsdøgnet for hjemmeboende eldre med gode, sunne og bærekraftige løsninger som er lette å velge, lette å bruke og basert på norske råvarer. Sammen skal Tine, Nortura, Fjordland og Norgesmøllene utvikle treffsikre innovasjoner. Forskningspartnerne Nofima, NMBU og SESAM samler ny kunnskap. Validé koordinerer og bidrar i arbeidet med kommunikasjon og formidling. Prosjektet er finansiert med forskningsmidler fra forskningsrådets program Bionær. www.matlyst.org

Vi ønsker å dele våre artikler og det er tillatt å kopiere og/eller gjenbruke artikler eller annet materiale etter avtale med matlyst.org. Fakta om prosjektet samt navn på journalist/ artikkelforfatter må alltid fremkomme ved deling av artikler. Redaktør for nettstedet matlyst.org: Kari Birgitte M. Wiig, prosjektleder Mat og Helse i Validé, Måltidets hus. Kari Birgitte har flere år i Måltidets Hus i Stavanger med prosjekter innen måltidsglede - for alle. Kari.birgitte@valide.no, tlf 4740 8958