Recent Posts

Archive

Tags

Omtanke for eldre i koronatider


Koronaviruset berører alle i Norge på en eller annen måte i hverdagen vår, og for de fleste av oss har det ført til begrensning av sosial kontakt og samvær med andre mennesker. Mange hjemmeboende eldre er svært sårbare når det legges begrensninger på bevegelses- og kontaktmuligheter.

I forskningsprosjektet Matlyst har vi sett at mange eldre har sin sosiale kontakt på seniorsentre, på kafeer og kjøpesentre og på tur med venner. Når man rådes til å begrense sosial kontakt til et minimum, og dette særlig gjelder eldre og personer i sårbare grupper, rammer det hjemmeboende eldre spesielt hardt.

Forskningsprosjektet vårt viser videre at sosialt samvær påvirker eldres matlyst positivt, og at ensomhet påvirker matlysten negativt. Redusert matlyst kan slå svært uheldig ut for eldres matinntak som for mange allerede kan være utilstrekkelig. Et annet funn er at handling i butikker oppleves som et positivt avbrekk i hverdagen, og dette kan bidra til at eldre får med seg inspirasjon og mat hjem, noe som igjen bidrar til å opprettholde et godt kosthold. Aktivitet i seg selv er gunstig for appetitten.

Når alle disse elementene blir borte, kan det få uheldige konsekvenser for hjemmeboende eldres kosthold og hverdag. For hjemmeboende eldre og deres pårørende er dette viktig å huske på når man planlegger den nye hverdagen.Det finnes gode råd til hvordan eldre kan oppføre seg på en tryggere måte, og hva de bør tenke på når det gjelder matinntak i den situasjonen hjemmeboende eldre er i nå.

Les mer:

Hvordan hindre at hjemmeboende eldre blir underernært

Det sosiale måltidet gir matlyst og måltidsglede

Kostholdsapp styrket engasjement for ernæring

Denne artikkelen er delt av Forskningsprosjektet Matlyst som skal bidra til å dekke måltidsdøgnet for hjemmeboende eldre med gode, sunne og bærekraftige løsninger som er lette å velge, lette å bruke og basert på norske råvarer. Sammen skal Tine, Nortura, Fjordland og Norgesmøllene utvikle treffsikre innovasjoner. Forskningspartnerne Nofima, NMBU og SESAM samler ny kunnskap. Validé koordinerer og bidrar i arbeidet med kommunikasjon og formidling. Prosjektet er finansiert med forskningsmidler fra forskningsrådets program Bionær. www.matlyst.org

Vi ønsker å dele våre artikler og det er tillatt å kopiere og/eller gjenbruke artikler eller annet materiale etter avtale med matlyst.org. Fakta om prosjektet samt navn på journalist/ artikkelforfatter må alltid fremkomme ved deling av artikler. Redaktør for nettstedet matlyst.org: Kari Birgitte M. Wiig, prosjektleder Mat og Helse i Validé, Måltidets hus. Kari Birgitte har flere år i Måltidets Hus i Stavanger med prosjekter innen måltidsglede - for alle. Kari.birgitte@valide.no, tlf 4740 8958

4 Richard Johnsens gate
Stavanger, 4021
Norway

©2017 by MATLYST. Proudly created with Wix.com