Recent Posts

Archive

Tags

Måltidsglede på timeplanen

Mat er helse og glede, men underernæring er fortsatt en utfordring blant eldre i Norge. Kai Victor Hansen, førsteamanuensis på Norsk hotellhøyskole, har viet både forskning og oppmerksomhet til den helsefremmende gleden som et godt måltid faktisk bidrar til. Nå blir han fagansvarlig for Norges første etter- og videreutdanningskurs (EVU) i nettopp måltidsglede.

Foto: Line Grønhaug, UiS

EVU-kurset har søknadsfrist 23. mars 2020.

Kurset ønsker å nå ut til personer som jobber på institusjoner og med hjemmeboende eldre, over hele landet. Det gir 5 studiepoeng, undervisningen er nettbasert, og kan fint kombineres med jobb og turnushverdag.

Les hele emnebeskrivelsen her

Støtte fra matministeren

Kompetanse om et godt måltid er ikke bare et ansvar for kjøkkenet eller ernæringseksperter. Det er kunnskap som alle som jobber med eldre bør ha.

– Kurset er aktuelt for alle som arbeider i skjæringspunktet mellom kjøkken og avdelingen; alt fra assistenter eller sykepleiere. Ledere og fagansvarlige er selvsagt også viktige, men kurset er rigget slik at det skal gi konkrete tips og faglig påfyll til dem som står med tallerkenen i hånden til daglig, sier Kai Victor Hansen.

Da EVU-kurset ble lansert i fjor sommer under konferansen «Inspirasjonsdag om mat og eldre», fikk studiet jublende tilslutning fra landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

– Spiss ørene, godtfolk, for her på UiS skal man starte en etter- og videreutdanning som har fokus på eldres matglede. For mange eldre er måltidene dagens høydepunkt. Og det handler om mye mer enn mat, sa Bollestad (KrF) da hun åpnet seminaret som hadde 250 gjester.

Sant, rett og veldig smart

Kai Victor Hansen har flere ganger tatt på seg rollen som «misjonær» for at folk skal få servert helsefremmende måltid og gode måltidsopplevelser i eldrelivet. Hans brennende engasjement har ført ham på landsturné fra bygd til by, fra sykehjem til eldresentre i følge med skiftende eldreministre og landbruks- og matministre. Hansens kompetanse er unik, samtidig som han formidler sine forskningsfunn så logisk, at alle som steller med mat og servering, må nikke anerkjennende når han sier:

«Det er aldri feil med kanapé»

Hansen forsker ikke på ernæring, men på hva omstendighetene rundt måltidene, selve måltidsopplevelsene, gjør med matlyst, mestring og helse. Funnene hans er ofte så tankevekkende, og samtidig så logiske, at de fester seg umiddelbart hos tilhørerne som noe sant, rett og veldig smart. For hvem kan motstride påstanden at støy, farger, lukt, varme eller kulde ikke påvirker opplevelsen av et godt eller dårlig måltid; samme hva som ligger på tallerkenen? Og når Kai Victor sier:

-Sykehjemsrestauranten er ofte det best besøkte spisestedet i hele bygda. Da er det aldri feil med kanapeer som er lette og lekre å putte i munnen i stede for to kneip med gulost. 70 prosent av måltidet inntar vi med øynene. Gode måltidsopplevelser er noe alle har krav på, hele livet, sier han med finnmarkingens tydelighet og humor.

Men Hansen serverer også trøstende forskningsresultat til dem som har ansvar for helse- og omsorgssektorens største bekymring; kostnader.

– Det handler ikke nødvendigvis om penger når det gjelder å servere appetittvekkende mat, det handler om vilje.

Foto: Hilde Garlid

Fra prat til fast føde Måltidsforskning, turnéliv, engasjement og fiffige formuleringer; Hansen har også den akademiske egenskapen at han tilsetter handling til ordene. Han har blant annet bistått med sin forskning da Figgjo AS laget et servicedesign hvor farger og form skal fremme måltidsglede, og han har hjulpet både startupselskap og politikere som trenger hans spesialkompetanse.

Les: Farger, matlyst og måltidglede

Nå formaliseres altså dette til et rykende ferskt etterutdanningskurs «Måltidsglede og samhandling» for å løfte hverdagskompetansen i sykehjem og hjemmetjenesten.

I kurset blir det lagt vekt på hvordan kunnskap om helsefag, ernæring, måltid og service må spille sammen for å lage de gode måltidsopplevelsene. Temaområdene måltidets ulike roller, helsefaglige utfordringer og kunnskap, serviceledelse, tverrfaglig samarbeid og appetittskapende aktiviteter er sentrale i kurset.

-Jo flere som engasjerer seg i eldres mat og måltidsopplevelser, jo bedre. Det er egentlig en kjedereaksjon som starter med anbud- og innkjøp i kommunene. Kurset tar ikke opp akkurat det leddet, men samhandling har vært, og er en mangelvare når det kommer til sammenhengen mellom mat og helse. Vi opplevde på vår turné at storkjøkkenet kunne fungere helt utmerket, med ernæringsfaglige, dyktige kokker, men der ovnen som skulle varme opp maten på avdelingen ikke fungerte slik at maten ble servert kald, sier Hansen.

-Har du opplevd forskjell i matveien på sykehjem og hjemmetjenesten etter at du startet arbeidet ditt?

-Det er mange i helsetjenesten som gjør en utmerket jobb, hver dag, for å gi eldre gode opplevelser. Noen ganger er det småting som trengs å justeres. Som helseminister Bent Høie sier: Det er noe godt i enhver kommune, men ikke alle er god på alt. Det er viktig å lære av det andre suksess. Matgledekorpset har gjort en inspirerende jobb, og turneen jeg var med på i 2018-2019 ga oss mye god innsikt og sterkere tro på at samhandlingen må til, og at det er en naturlig sammenheng mellom mat og helse, sier Hansen.

Kurset er klart for studentene, og Hansen er spent på søknadstall og mottakelsen.

-Vi er spente. Det vil alltid være noen barnesykdommer, men det er et viktig steg å få måltidsglede og samhandling inn som et etterutdanningskurs for dem som serverer maten, sier Hansen.

Denne artikkelen er delt av Forskningsprosjektet Matlyst som skal bidra til å dekke måltidsdøgnet for hjemmeboende eldre med gode, sunne og bærekraftige løsninger som er lette å velge, lette å bruke og basert på norske råvarer. Sammen skal Tine, Nortura, Fjordland og Norgesmøllene utvikle treffsikre innovasjoner. Forskningspartnerne Nofima, NMBU og SESAM samler ny kunnskap. Validé koordinerer og bidrar i arbeidet med kommunikasjon og formidling. Prosjektet er finansiert med forskningsmidler fra forskningsrådets program Bionær. www.matlyst.org

Vi ønsker å dele våre artikler og det er tillatt å kopiere og/eller gjenbruke artikler eller annet materiale etter avtale med matlyst.org. Fakta om prosjektet samt navn på journalist/ artikkelforfatter må alltid fremkomme ved deling av artikler.

Redaktør for nettstedet matlyst.org: Kari Birgitte M. Wiig, prosjektleder Mat og Helse i Validé, Måltidets hus. Kari Birgitte har flere år i Måltidets Hus i Stavanger med prosjekter innen måltidsglede - for alle. Kari.birgitte@valide.no, tlf 4740 8958