Recent Posts

Archive

Tags

Åpner kjøleskapsdørene for forskning

Mange eldre må på sykehjem på grunn av underernæring. Et blikk inn i kjøleskapet forteller hvorfor – og kan si noe om løsningen.

Nestleder ved Skipper Worse Nina Jæger Innvær bruker VRI-støttet forskning til å avdekke ernæringsbehov og -løsninger blant eldre over 80 år i Stavanger. (Foto: Mohammed Basefer)

– Du ser at majonesen er helt gul, hvitosten bøyer seg oppover og syltetøyet ligger som et stivt lag oppetter innsiden av glasset – akkurat slik det så ut én uke tidligere. Da vet du at det ikke foregår mye spising, sier Nina Jæger Innvær. Hun er nestleder på Skipper Worse i Stavanger og initiativtaker til prosjektet Kjøleskapsfortellinger – om matsituasjonen hjemme for de over 80 år.

Prosjektet tar utgangspunkt i hjemkjøring av middagsmat fra helselaget Skipper Worse, en institusjon i Nasjonalforeningen for folkehelsen. I tillegg til å organisere fritidsaktiviteter, trening og kafé for eldre, distribuerer Skipper Worse 30.000 middagsporsjoner hvert år i Stavanger-området. Porsjonene er pakket i vakuum og varmes i mikrobølgeovn, og brukerne får levert middag for opp til sju dager om gangen.

– Vi ønsker å forbedre mattjenesten for de eldre, og vi ønsker at forskningen skal fortelle oss hva for eksempel fullpensjon matlevering vil bety for brukerne, sier Innvær.

(Foto: Mohammed Basefer)

For mye lettprodukter

Forprosjektet som Skipper Worse har fått VRI-støtte til å gjennomføre, er et pilotprosjekt hvor ni Skipper Worse-brukere åpner kjøleskapsdøren for fotografering på samme ukedag fire uker på rad. Ved hjelp av 2–5 bilder hver gang, til sammen 120 bilder, har man fått oversikt over ernæringssituasjonen til de involverte.

– Funnene kan være representative for ernæringssituasjonen for hjemmeboende eldre over hele landet, forteller Kai Victor Hansen, førsteamanuensis og måltidsforsker ved Norsk hotellhøgskole på Universitetet i Stavanger. Han har ledet en rekke forskningsprosjekter om måltidets betydning for økt matinntak blant eldre. Hansen kjenner ikke til andre forskningsprosjekter som har benyttet kjøleskapsfotografier.

– Et av de viktigste funnene er at mange eldre har mye lettprodukter, mens de burde hatt ordentlig smør, ordentlig rømme og helmelk, samt at mange har få proteinkilder, forteller Hansen.

Ernæringsforsker Kai Victor Hansen har analysert bilder av kjøleskapsinnhold hos eldre – og gjort viktige funn. (Foto: UiS)

Kommunen kutter i maten

Nina Jæger Innvær regner som viktigste funn at ernæringssituasjonen til de eldre er mye dårligere enn den kunne ha vært. Middagen som Skipper Worse kjører ut, dekker i snitt 35 prosent av ernæringsbehovet til hver bruker – 2/3 må komme fra de halv- og heltomme kjøleskapene.

– Vi ønsker å levere ut mer mat, og vi har bedt Stavanger kommune om bidrag for å få det til. Men rådmannen har i stedet kuttet i eksisterende bevilgninger for å spare penger, sukker Innvær.

Ifølge forsker Kai Hansen er manglende ernæring en viktig årsak til at eldre innlegges på sykehjem.

– En sykehjemsplass koster ca. 80.000 kroner i måneden (ref. KOSTA 2012), penger som kunne vært spart i mange tilfeller hvis brukeren fikk nok persontilpasset mat hjemme, påpeker Hansen. Han mener Stavanger kommune ikke er godt nok orientert om denne sammenhengen, og at man burde ha gjort mer for å avhjelpe situasjonen.

– Brukerne blir gjerne svekket over tid som følge av ernæringsproblemer, og noen kan ha begynnende demens. Det er få som kjemper deres sak, og de representerer en økende andel eldre i Norge og sammenlignbare land, påpeker Hansen.

Første gang publisert på vri-rogaland.no 12. november 2019

Om VRI ROGALAND: FoU + bedrift = innovasjon. VRI Rogaland tilbyr kompetansemegling og økonomisk støtte til Rogalandsbedrifter som går i partnerskap med forskningsmiljøer for å skape verdier i næringslivet.

VRI Rogaland finansieres av Forskningsrådets FORREGION-program. Tilsvarende program finnes i øvrige fylker under navnet FORREGION.

FAKTA: Kjøleskapsfortellinger. Mål: Utvikle metoder for å avdekke behov og ønsker for mat og måltidsløsninger som inngår i en hjemlevering til hjemmeboende eldre. Forskningsdesign: Innhenting av empiri gjennom fotografering av kjøleskap over tid, analyse av bildemateriellet.

Ansvarlig: Nina Innvær Jæger, Skipper WORSE. Forskningspartner: Norsk hotellhøgskole ved Universitetet i Stavanger v/Kai Victor Hansen. VRI-Kompetansemegler: kari Birgitte Melvær Wiig.

Denne artikkelen er delt av Forskningsprosjektet Matlyst som skal bidra til å dekke måltidsdøgnet for hjemmeboende eldre med gode, sunne og bærekraftige løsninger som er lette å velge, lette å bruke og basert på norske råvarer. Sammen skal Tine, Nortura, Fjordland og Norgesmøllene utvikle treffsikre innovasjoner. Forskningspartnerne Nofima, NMBU og SESAM samler ny kunnskap. Validé koordinerer og bidrar i arbeidet med kommunikasjon og formidling. Prosjektet er finansiert med forskningsmidler fra forskningsrådets program Bionær. www.matlyst.org

Vi ønsker å dele våre artikler og det er tillatt å kopiere og/eller gjenbruke artikler eller annet materiale etter avtale med matlyst.org. Fakta om prosjektet samt navn på journalist/ artikkelforfatter må alltid fremkomme ved deling av artikler.

Redaktør for nettstedet matlyst.org: Kari Birgitte M. Wiig, prosjektleder Mat og Helse i Validé, Måltidets hus. Kari Birgitte har flere år i Måltidets Hus i Stavanger med prosjekter innen måltidsglede - for alle. Kari.birgitte@valide.no, tlf 4740 8958