Recent Posts

Archive

Tags

Eldres stemme høres gjennom forskning

-Det var interessant og lærerikt å delta i forskningsprosjektet Matlyst. Jeg har kanskje ikke endret så mye med matlagingen hjemme, men jeg er mer bevisst på å spise regelmessig, har mer farge på tallerken og bruker flere krydder, så jammen har jeg lært noe, ler Oddrun Strand Rangnes (78).

Oddrun Rangnes. Foto: Hilde Garlid

Hun er en av 30 pensjonister som har deltatt på samlinger, og en av 1000 som har svart på spørreskjema, som handler om mat og måltider blant eldre. Matlyst kalles det tverrfaglige forskningsprosjektet, og målet er å utvikle nye måltidstilbud for friske, hjemmeboende eldre.

For å lykkes, trengs det en hel buffet med tilbakemeldinger og store porsjoner med innsikt fra målgruppen friske, hjemmeboende eldre. Rangnes er så absolutt i den kategorien.

[endif]--Brukerengasjement

Oddrun Rangnes og Kari Birgitte M. Wiig. Foto: Hilde Garlid

-Jeg har hatt og har et godt liv, og er stolt over at jeg er blitt gammel. Jeg og mange eldre har lyst til å leve sunt, men jeg observer er at noe skjer når man blir alene. Hvordan ensomhet påvirker matlysten bør være et kapittel dere bør prioritere, sier hun til Kari Birgitte M. Wiig, arbeidspakkeleder i Matlyst.

Rangnes er opptatt av at eldres brukerstemme skal bli hørt, tidlig i prosessene.

-Det er planleggerne vi må snakke med. Å samle folk i brukergrupper når ting skal iverksettes, er altfor for sent, mener hun.

Brukerengasjementet har gjort at hun har meldt seg som forskningsperson for SESAM, Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling i Helse Vest, som er forskningspartner i Matlyst-prosjektet. Hun er aktiv i Pensjonistforbundet, hun bidrar til brukerplattformen WiseAge by SESAM og hun deltar som brukerrepresentant ved Stavanger Universitetssykehus (SUS).

Hun har meninger, skarpe vurderinger og gode analyser, og hun registrerer at brukerne, altså dem det gjelder, altfor ofte er langt bak i leksa når det planlegges løsninger for hennes målgruppe.

Ensomhet tømmer kjøleskapet

I prosjektet Matlyst går forskere og matindustri sammen for å kartlegge vaner og kompetanse om mat og helse blant dagens pensjonister. Oddrun Strand Rangnes og de andre deltakerne har vært på lærerike, smakfulle og inspirerende samlinger i regi av prosjektet. Beskjeden fra dem er at forskerne må være oppmerksomme på helsefaren som finnes i ensomhet.

-Det er ikke kjekt å spise alene. Det blir mindre meningsfullt å dekke bordet, lage mat og velge sunt når man spiser alene, sier hun.

Hva som er løsningen, er hun ikke sikker på, men å miste en ektefelle eller partner er en endring som familie, venner, leger, helsetjenestene, forskerne, ernæringsfolk, matvareprodusenter – alle bør interessere seg for. Mye helse går tapt i et slett matstell når savn, ensomhet og følelse av utenforskap flytter inn i et hjem.

Å være forberedt mens man ennå er to, og å ha kunnskap om hva som faktisk er sunn mat, har Strand Rangnes tro på. Å ha middagsavtaler med venner og familie, eller finne noen å dele måltider med, gjerne før livsendringen skjer, mener hun kan forebygge dårlig helse og livskvalitet for den som blir alene.

-Vi må snakke mer om funksjonsevnen til folk i stede for funksjonsnedsettelsen, oppfordrer hun.

De fire m-ene kan være en fin avsjekk å gjøre for seg selv når noe skranter eller endrer seg med alderen. De fire m-ene er: hvilke muligheter har du? hva mestrer du, hvilke metoder finnes og til slutt bør du spørre; gir dette mening for deg?

Rangnes mener at forskningsprosjektet hun deltok i holdt fokus på evner og muligheter.

To dager med forskning i felt

Vil kurs med inspirasjon gi kostholdsendring? Det var spørsmålet Jon Arild Aakre, stipendiat ved SESAM og Lise Birgitte Austbø Holteng, forskningskonsulent vedSESAM, ville ha svar på i forskningsprosjektet.

Jon Arild Aakre og Lise Birgitte Holteng, SESAM. FOTO: Hilde Garlid

[endif]--SESAM rekrutterte folk via brukerplattformen WiseAge. Selve informasjonsintervensjonen ble formet som en dag med kostholdsinformasjon og en inspirasjonsdag. Det ble også rekruttert folk til fokusgruppeintervjuer.

-I tillegg til WiseAge prøvde vi å nå deltakere via klinikker, nettsidene til SESAM og SUS, vi brukte festivalen Gladmat i Stavanger som en rekrutteringsarena samt lokale lag og foreninger, sier Jon Arild Aakre, som rekrutterte kvinner og menn +67 år, hjemmeboende, som var tilgjengelig på dagtid og som disponerte og brukte nettbrett.

Dag 1 var kursing om aldring, ernæring og appetitt. Med forelesninger, gruppearbeid og eksperiment lærte forsamlingen både om måltidsrytmer, om trygge informasjonskanaler, kritisk tenkning rundt kostholdsreklame, måltidenes sosiale dimensjoner samt noen ernæringsråd.

-Dag 2 inkluderte kjøkkenteater med Nofima-kokken Stian Gjerstad Iversen som ga en praktisk tilnærming til hvordan vi kan inkludere tilstrekkelig med protein, fiber og væske i måltider. Iversen kokte lekkert sammen tips og sjømatinspirasjon, og deltakerne fikk opplæring i kostholdsappen Appetittus, som er et verktøy for matvalg, informasjon, oppskrifter og registrering av matvaner, sier Lise Birgitte Austbø Holteng.

29 eldre fullførte prosjektet. I gruppen var det 17 kvinner og 12 menn. 10 var aleneboende mens 19 bodde sammen med andre. Det viste seg videre at utdanningsnivået i gruppen var svært høyt.

-Det var 16 personer som ville og kunne være med og tok del i fokusgruppeintervjuer. Deltakerene ble fordelt i tre grupper, og her var det faktisk flere menn enn kvinner som deltok, sier Aakre.

SESAM og WiseAge

Det var nysgjerrighet som gjorde at Oddrun Strand Rangnes ble kjent med Sesam og hvilket unikt brukerforum WiseAge by SESAM er.

WiseAge blir omtalt som «SESAMs plattform for brukermedvirkning og samfunnsengasjement». Bak denne formuleringen finner vi en gruppe engasjerte pensjonister som har sagt ja til å bruke av sin tid, og å stille sine erfaringer, kunnskaper og meninger til disposisjon for forskningen.

-Hvorfor bør eldre engasjere seg i WiseAge og SESAM sin forskning?

-Fordi SESAMs forskning angår oss og vår alderdom. Vi har levd et langt liv og har erfart mye. Dersom vi vil ha en mening om eldres plass i samfunnet, hva vi kan bidra med og hva vi trenger hjelp til, må vi la oss høre. Da må vi tåle å bli forsket på. Jeg har vært organisasjonsmenneske i hele mitt liv, jeg har jobbet til jeg ble 70 år, jeg har lang livserfaring – det er klart folk i min alder bør ha en stemme når det handler om vår egen alderdom, sier Strand Rangnes.

-Hvordan kan vi best rekruttere flere som deg til dette viktige engasjementet?

-Vi som deltar må framsnakke dette. Vi må fortelle historiene og få med oss flere. Jeg har mindre tro på å nå fram via media eller kampanjer. Jeg var bare «forveten», men det var nok til å bli engasjert, ler Oddrun Strand Rangnes.

Hva er Matlyst? Et tverrfaglig FoU prosjekt, som bidrar til å utvikle et nytt måltidstilbud for friske, eldre personer. MATLYST skal fremskaffe ny og nødvendig innsikt om hjemmeboende eldres daglige liv, ønsker, behov og utfordringer slik at bedre måltidsløsninger gjennom et måltidsdøgn kan utarbeides. I MATLYST er vi spesielt opptatt av forebyggingsaspektet for å kunne optimalisere mulighetene for en god helse i alderdommen. Kunnskap om hvilke faktorer som er med på å påvirke matvalg og matvaner hos aktive eldre er derfor grunnleggende for å fremme en sunn og aktiv aldring som kan gi god helse i alderdommen.

Prosjektgruppe Nofima, Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU), Time kommune, SUS/SESAM. Prosjektleder: Tine SA ved Johanne Brendehaug. Prosjektperiode: 2017 - 2020. Finansiert av Norges Forskningsråd.

Hva er SESAM? SESAM ble opprettet av Helse Vest i 2010 for å styrke samhandling, forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning innen fagfeltet eldremedisin. Eldremedisin omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold som kan oppstå i forbindelse med akutt sykdom, ved behandling av kroniske lidelser, rehabilitering og ved livets slutt.

Hva er WiseAge by SESAM? WiseAge skal være en bevegelse som fremmer mulighetene brukermedvirkning i forskning og kunnskapsutvikling skaper i et aldrende samfunn.

Denne artikkelen er delt av Forskningsprosjektet Matlyst som skal bidra til å dekke måltidsdøgnet for hjemmeboende eldre med gode, sunne og bærekraftige løsninger som er lette å velge, lette å bruke og basert på norske råvarer. Sammen skal Tine, Nortura, Fjordland og Norgesmøllene utvikle treffsikre innovasjoner. Forskningspartnerne Nofima, NMBU og SESAM samler ny kunnskap. Validé koordinerer og bidrar i arbeidet med kommunikasjon og formidling. Prosjektet er finansiert med forskningsmidler fra forskningsrådets program Bionær. www.matlyst.org

Vi ønsker å dele våre artikler og det er tillatt å kopiere og/eller gjenbruke artikler eller annet materiale etter avtale med matlyst.org. Fakta om prosjektet samt navn på journalist/ artikkelforfatter må alltid fremkomme ved deling av artikler.

Redaktør for nettstedet matlyst.org: Kari Birgitte M. Wiig, prosjektleder Mat og Helse i Validé, Måltidets hus. Kari Birgitte har flere år i Måltidets Hus i Stavanger med prosjekter innen måltidsglede - for alle. Kari.birgitte@valide.no, tlf 4740 8958

![endif]--![endif]--