Recent Posts

Archive

Tags

Et aldersvennlig Norge


Bilde: Fra venstre Guro Berge Smedshaug, helse og omsorgsdepartementet, Task force forskningsprosjektet Matlyst: Øydis Ueland, Nofima, Kari Birgitte M.Wiig, Validé, Ida Synnøve Grini, Nofima, Johanne Brendehaug, Tine (prosjektleder i forskningsprosjektet. Foto: Hilde Garlid, Validé

Prosjektet Matlyst har nå drøyt ett år igjen av totalt tre år. I prosjektet arrangeres det årlige møter der alle deltakerne er invitert sammen med styringsgruppen for å få status og faglige oppdateringer i Måltidets hus, i Innovasjonspark Stavanger 9.april 2019. Seniorrådgiver Guro Berge Smedshaug fra Helse- og omsorgsdepartementet var særlig invitert fra myndighetenes side av matbordet, og hadde en statusgjennomgang av reformen «Leve hele livet».

-Reformens utgangspunkt er at de gode løsningene allerede finnes. Vi pålegger ikke kommunene nye plikter, men vi viser til beste praksis fra norske kommuner. Reformen løfter fram 25 løsninger basert på gode eksempler, sier Smedshaug.

Reformens hovedmål er å skapet et aldersvennlig Norge der aktivitet, fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og eldre som ressurs i samfunnet ses i en større sammenheng.

-Status pr april er at vi vil at kommunene skal behandle meldingen politisk, ta stilling til forslagene og beskrive hvordan de vil utføre dette lokalt. Kommuner som omstiller seg i tråd med reformen, prioriteres ved nye, øremerkede ordninger, sier rådgiveren.

Det er Helsedirektoratet og fylkesmennene som har ansvar for å spre budskap om implementering videre ut i kommune-Norge.

Forebygge underernæring Når det gjelder reformens punkt om mat og måltider ser departementet flere utfordringer. -Vi mangler systematisk oppfølging av eldres matvaner og matlyst, og det sosiale fellesskapet rundt mat er for lite vektlagt i tilbudene fra det offentlige. Mange eldre i institusjon får for få måltid og har lang nattfaste, og det tilbys for lite mangfold og valgfrihet. Den lange avstanden mellom produksjonen av mat og servingen er også en utfordring, påpeker Smedshaug.

Et viktig mål med reformen er å redusere underernæring ved å skape gode mat- og måltidsopplevelser. Det handler om å aktivisere smak, lukt og synssans, å presentere den næringsrike maten delikat og appetittlig.

-Igjen er det eksemplene fra kommune-Norge som skal gi inspirasjon. Det tverrfaglige industri- og forskningsprosjektet «Porselen for alle» er et slikt eksempel. Blidensol sykehjem i Stavanger er dyktige på måltidsopplevelser og SESAM-prosjekt har også gode, faglige og inspirerende eksempler og råd, sier Smedshaug, og fortsetter:

-Matnasjonen Norge er etablert som en politisk ramme for næringsutvikling og verdiskaping med utgangspunkt i sunn og trygg norsk mat. De tre matministrene; landbruks- og matministeren, eldre- og folkehelseministeren og fiskeriministeren har tatt særskilt eierskap til saken. Det er gir matnasjonen Norge en tydelig og god forankring.

Merking av matvarer I Matlysts fellesmøte 23. september 2018 med Åse Michaelsen som gjest, daværende Eldre- og folkehelseminister, påpekte matvareindustrien regelverkutfordringer for merking av spesialtilpassede produkter. En stor utfordring er også at krav til næringsinnhold ikke er et kriterium i kommunenes anbudsprosesser. Svak kompetanse hos bestillerne i kommunen, gjør at pris ofte trumfer ernæringskvalitet.

-Jeg har merket meg innspillene om regelverk og kompetanse. Departementet kan ikke direkte påvirke, men vi kan gi innspill på hvordan Matlyst-gruppen kan gå videre med budskapet. Vi er enig i at kommunene i sine anbud må stille krav om kvalitet for å kunne ivareta dem som trenger næringstett mat, sier Smedshaug.

Seniorkonsept klar til utrulling Øydis Ueland, leder av forskningen i Matlystprosjektet, har ikke tenkt å la disse to utfordringene hvile.

-Hvor står disse to sakene nå?

- Smedshaug sier at innspillene våre om kvalitetskrav kontra pris i offentlige innkjøp er i tråd med arbeidet som departementet holder på med. Hun oppfordret oss til å følge med på høringsutkastet som kommer om Kvalitetsindikatorer for mat i institusjonssektoren. Merkingen derimot, er det vanskeligere å gjøre noe med siden norsk matvareindustri må forholde oss til overnasjonalt regelverk, sier Øydis Ueland.

Tross hindringer i å nå fram med budskapet; matvareindustrien utvikler produkt og spesialtilpassede ernæringskonsept på løpende bånd.

Tine presenterte i møtet status for sin TID-satsingen som er tett knyttet til Matlyst og kunnskapen som er høstet i prosjektet. Det samme kan sies for Nortura sin satsing på Eldregull med konsistenstilpassede produkter. Fjordland har en kontinuerlig utvikling av produkter for denne forbrukergruppen, og begge prototyper som utviklet i forskningsprosjektet gir relevant bakgrunnskunnskap for Fjordlands videre utvikling av produkter og produktkonsepter. Norgesmøllene har gjennom utfordringene knyttet til fibertilsetning i sammensatte produkter fått god og ny innsikt som bidrar inn i deres utviklingsarbeid.

Bilde: Prototype shot som presentert i samlingen. Foto: Hilde Garlid

Denne artikkelen er delt av Forskningsprosjektet Matlyst som skal bidra til å dekke måltidsdøgnet for hjemmeboende eldre med gode, sunne og bærekraftige løsninger som er lette å velge, lette å bruke og basert på norske råvarer. Sammen skal Tine, Nortura, Fjordland og Norgesmøllene utvikle treffsikre innovasjoner. Forskningspartnerne Nofima, NMBU og SESAM samler ny kunnskap. Validé koordinerer og bidrar i arbeidet med kommunikasjon og formidling. Prosjektet er finansiert med forskningsmidler fra forskningsrådets program Bionær. www.matlyst.org

Vi ønsker å dele våre artikler og det er tillatt å kopiere og/eller gjenbruke artikler eller annet materiale etter avtale med matlyst.org. Fakta om prosjektet samt navn på journalist/ artikkelforfatter må alltid fremkomme ved deling av artikler. ​​

Hilde Garlid er kommunikasjonsdirektør I Validé. Hun har 30 års erfaring fra mediebransjen; redaksjonell og journalistikk. 14 år av karrieren i media er som sjefredaktør. Først som utgiver i Solabladet og senere som ansvarlig redaktør i Jærbladet.

Redaktør for nettstedet matlyst.org: Kari Birgitte M. Wiig, prosjektleder Mat og Helse i Validé, Måltidets hus. Kari Birgitte har flere år i Måltidets Hus i Stavanger med prosjekter innen måltidsglede - for alle. Kari.birgitte@valide.no, tlf 4740 8958

www.valide.no

EndFragment