Recent Posts

Archive

Tags

Farger, matlyst og måltidsopplevelse


LEKKERT SERVICE: Dette er resultatet av fargeforskningen som har vist seg å øke appetitten hos personer med demens. Figgjo AS bruker også denne fargepalletten og kunnskapen om farger til andre type service som har tydeligere stoppekant. (Foto: Figgjo AS)

At en halvveis tilfeldig bordsetting skulle ende opp som et forskningsprosjekt om matlyst og måltidsopplevelser for personer med demens var det absolutt ingen som forutså da Simmer Vikeså, daværende adm.dir på Figgjo AS trakk ut stolen for Arna Smistad, den gang daglig leder i Måltidets hus.

Men slik gikk det. «Porselen for alle» inngikk som et ledd i forskning på matlyst og måltidsopplevelser, og er blitt kjent og populært blant norske topp-politikere. Resultatene sprer seg i norsk offentlighet blant annet via eldreminister Åse Michaelsen (FrP) som er på kommuneturné med reformen «Leve hele livet». Ett av hennes budskap er at farge på tallerkenene bidrar til matlyst blant eldre.

Norturas lansering av spesialtilpasset mat til eldre på institusjon. Foto: Nortura

Spesielle seniormåltid dekket opp på «Porselen for alle» har ikke fått sitt egne fotoshoots ennå, - men nå kommer det, også. -Nortura vil bruke våre tallerkener i sin lansering av spesialtilpasset mat for eldre som vil komme i 2019. De var imponert over at vi hadde vært med i VRI-prosjektet, og spurte om å få bruke våre tallerkener i sitt arbeid med spesialtilpasset mat til eldre på institusjon, sier Christian Vassdal, markedsansvarlig hos Figgjo AS.

Forskningsartikkelen som dokumenterer at farger på tallerken gjør det enklere å spise og øker matlysten blant personer med demens, ble i høst publisert internasjonalt. Måltidsforskeren heter Kai Victor Hansen, førsteamanuensis ved UiS og forsker på måltidsopplevelser. Sammen med forskningssykepleier Christina Tølbøl Frøiland og Ingelin Testad senterleder ved SESAM, regionalt senter for eldremedisin og samhandling i Stavanger peker han på flere element som påvirker måltidsopplevelsen for personer med demens på institusjon.

For noen år siden satt Hansen i ivrige diskusjoner om fargevalg og tallerkenformer med Erik Lorange Lindberg, produktutviklingssjef på Figgjo AS. For første gang i sin snart 80 år lange historie skulle porselen, design og dekor fra Figgjo AS være en aktiv part i et forskningsprosjekt.

Forskning viser at...

I visningsrommet hos Figgjo AS er bord og hyller dekket opp med et stort sortiment av lekkert porselen. Det aller meste er hvitt, for fargevalgene kan nå tilpasses hver enkelt kunde, men det ene bordet er dekket med Figgjo sitt Capri-service, og disse vises med tydelige fargede kanter.

Christian Vassdal løfter fram middagstallerkenen med gul og rød kant.

-Det er denne fargekombinasjonen som har vist seg å ha best effekt på matlysten. Fargene kan selvsagt brukes på en hvilken som helst tallerkenform fra Figgjo, sier Vassdal. De har også lagt farge på kantene til tallerkener som har en tydelig stoppekant.

Figgjo har i årevis vært opptatt av hvordan formene de lager påvirker smaksopplevelser. De har spesialdesignet kopper og kar etter de mest eksklusive ønsker, men at det skulle være spesifikke farger og fargekanter som faktisk øker appetitten blant dem som ofte har mistet interessen for mat; det var det forskningen som brakte til bords.

-Hvordan bruker dere denne kunnskapen?

-Selve designet på tallerkenene er ikke unikt for prosjektet; det er kjente og kjære Figgjo-produkt, men forskningsresultatet har gitt oss en knagg å henge produktet på. Marthon Tjessem, som er salgsansvarlig for Figgjo i Norden, har vært særlig interessert i denne historien om Figgjo og forskningen, og bruker det aktivt i møte med institusjoner. Men det er ikke slik at vi ringes ned av bestillinger. Dette tar tid, sier Vassdal.

Hvitt og utydelig

Det er mange ting man med logisk sans og litt fantasi kan tenke seg påvirker opplevelsen av et måltid på en institusjon som et sykehjem. Måltidene foregår ofte i åpne rom der lyd, lukt, bevegelser, lyssetting, stemning og temperatur mikses sammen til en måltidsopplevelse. Men at tallerkenene skulle ha noe å si, og på en slik måte at det faktisk gjør utslag på hvor mye beboerne spiser og hvordan de får i deg maten, er det nok svært få innkjøpere av sykehjemsservice som har tenkt på. Før nå.

Et VRI-finansiert prosjekt (Virkemidler regional innovasjon) med forskningssykepleier Christina Tølbøl Frøiland i SESAM og måltidsopplevelsesforsker Kai Victor Hansen og Figgjo AS, skulle gi ny kunnskap om fargefenomenet.

-Hansen startet med dypdykk i litteraturen. Ut i fra kunnskap om personer med demens blant annet fra SESAM, så ble hypotesen som skulle testes ut formulert slik: «Farger ut gjør en forskjell for personer med demens». Via nettverket i kompetanseplattformen «Maten er ikke gitt før den er spist» ble både fagfolk og de som representerte brukerne involvert, sier Kari Birgitte Melvær Wiig som er VRI-kompetansemegler og forretningsutvikler i Validé.

Artikkelen fra Kai Victor Hansen, Christina Tølbøl Frøiland og Ingelin Testad peker på flere element som påvirker måltidsopplevelsen for personer med demens på institusjon. For folk med demens er hvite tallerkener udefinerbare flater uten begynnelse og slutt. Ulike fargekanter og fargekombinasjoner ble testet, og den gule og røde kanten var den som hadde størst påvirkning på hvor mange som spiste mer, spiste opp maten og klarte å få den i seg uten å søle utenfor tallerkenen.

Lager ikke spesialserier

Men i visningsrommet til Figgjo er ikke «Porselen for alle» et begrep som markedsføres med flagg og faner. I følge merkingen er bordet dekket med Capri-porselen, og de fargerike kantene, som heter Mono og blir malt på for hånd, har ikke fått noe spesiell merking som «demens-vennlig».

-Det er bevisst. Vi har ikke spesiallaget en serie. Vi selger fargede tallerkener til de fineste restaurantkonsept og de mest hverdagslige kantiner. Designet er godt, uansett, og da blir det universelt. Så, er det svært nyttig og helt nytt at vi kan bistå institusjoner med forskningsbasert kunnskap om farge, og anbefale noen av våre former for spesielle målgrupper, sier Vassdal.

Foto: Hilde Garlid

Kunnskap fra prosjekter tas videre: • «Porselen for alle» er finansiert av VRI – virkemidler regional innovasjon, Rogaland.• Tverrfaglige koblinger og utvikling av ny kunnskap var gjort mulig gjennom «Maten er ikke gitt før den er spist» som er en kompetanseplattform som ble etablert i et forprosjekt finansiert av INNOMED, helsedepartementet.

• Prosjektet ble videreført i et hovedprosjekt finansiert av handlingsplan næring, Rogaland fylkeskommune. Deltakerne i kompetanseplattformen representerte en tverrfaglighet herunder helse og omsorg, matproduksjon, service, logistikk, gastronomi, offentlige og private produkt og tjenesteleverandører mm. -> Kunnskapen og kompetansen tas med videre i nye prosjekter som forskningsprosjektet Matlyst

PUBLIKASJONER:

·Hansen, Kai Victor (2016). Farget kant gir større matlyst. Demens & Alderspsykiatri. ISSN 1890-4130. Volum 20. Hefte 1. s. 14-14.

Kai Victor Hansen, Christina Tølbøl Frøiland, Ingelin Testad, (2018) "Porcelain for All – a nursing home study", International Journal of Health Care Quality Assurance, Vol. 31 Issue: 7, pp.662-675, https://doi.org/10.1108/IJHCQA-10-2016-0160

StartFragment

Denne artikkelen er delt av Forskningsprosjektet Matlyst som skal bidra til å dekke måltidsdøgnet for hjemmeboende eldre med gode, sunne og bærekraftige løsninger som er lette å velge, lette å bruke og basert på norske råvarer. Sammen skal Tine, Nortura, Fjordland og Norgesmøllene utvikle treffsikre innovasjoner. Forskningspartnerne Nofima, NMBU og SESAM samler ny kunnskap. Validé koordinerer og bidrar i arbeidet med kommunikasjon og formidling. Prosjektet er finansiert med forskningsmidler fra forskningsrådets program Bionær. www.matlyst.org

Vi ønsker å dele våre artikler og det er tillatt å kopiere og/eller gjenbruke artikler eller annet materiale etter avtale med matlyst.org. Fakta om prosjektet samt navn på journalist/ artikkelforfatter må alltid fremkomme ved deling av artikler.

Hilde Garlid er kommunikasjonsdirektør I Validé. Hun har 30 års erfaring fra mediebransjen; redaksjonell og journalistikk. 14 år av karrieren i media er som sjefredaktør. Først som utgiver i Solabladet og senere som ansvarlig redaktør i Jærbladet.

Redaktør for nettstedet matlyst.org: Kari Birgitte M. Wiig, prosjektleder Mat og Helse i Validé, Måltidets hus. Kari Birgitte har flere år i Måltidets Hus i Stavanger med prosjekter innen måltidsglede - for alle. Kari.birgitte@valide.no, tlf 4740 8958

www.valide.no

EndFragment