Recent Posts

Archive

Tags

Er sykehjemsmat bare søppelmat?


Med nok tid og god veiledning kan selv den mest uerfarne fremby maten både innbydende og appetittvekkende. Foto: Matvarehuset AS

De siste månedene har debatten rast i ulike media om ferdigmaten som blir servert på norske sykehjem. Det har vært påstått så mangt, - at det ikke er næring i den, den smaker dårlig og næringen ligger igjen et sted på veien mellom produksjon og servering. Noen hevder det er søppelmat, mens andre forsøker å nå gjennom lydmuren med at maten faktisk er veldig bra.

Temaet mat i institusjoner engasjerer. Det er bra og det er viktig. Alle fortjener å få god og næringsrik mat, enten man er i starten av livet eller nærmer seg slutten. Den skal være god og næringsrik enten den er laget på avdelingskjøkkenet eller et storkjøkken et stykke unna. Vi bor i et land med ressurser som tilsier at noe annet burde være helt unødvendig.

Men, så er det da altså at man er så uenig om hva som er best. Mat laget «lokalt» og i små mengder, eller på et mer sentralt storkjøkken av ett eller annet slag. Er det alltid slik at hjemmelaget mat er mer næringsrikt og smaker bedre enn masseprodusert mat? Og hva er egentlig hjemmelaget mat?

Svaret er vel like sammensatt og variert som det finnes løsninger. Hjemmelaget mat kan være god og den kan være dårlig. Det samme gjelder mat produsert i stor skala.

Like næringsrik som hjemmelaget mat

Det vi i alle fall vet, er at ferdiglagde middager, produsert med sous vide-teknologi, er like næringsrik som tilsvarende hjemmelaget mat.

For noen år tilbake ble det satt i gang et stort analyseprosjekt hos Fjordland, i samarbeid med Mattilsynet og NIFES. Mattilsynet bidro i utformingen av prosjektet for å sikre at dataene ble gode nok til å kunne brukes i Matvaretabellen, og NIFES kjørte analysene. Formålet var å se om det var noe næring i maten, hvordan næringsinnholdet eventuelt endret seg ved oppvarming under prosess og hjemme. I tillegg ønsket man å sammenligne næringsinnholdet med beregnet innhold fra tilsvarende hjemmelagde retter, basert på tall for Matvaretabellen. Og kan man spise slike ferdigretter hver dag, sett fra et ernæringsmessig synspunkt. Fire utvalgte middagsretter ble analysert ved ulike tider på året, - totalt mellom 700 og 800 analyser.

Alle resultatene ble først samlet og vurdert i en intern rapport, men senere fikk Nofima oppdraget med å lage en åpen rapport med sine konklusjoner. Deres konklusjon var klar: Det ER næring i ferdigmat, innholdet er tilsvarende hjemmelaget mat, og ja, det er greit å spise slik mat ofte.

Maten er ikke gitt før den er spist

Men, hva hjelper det om maten er næringsrik om den ikke spises? God mat kan dessverre lett tilberedes på en slik måte at en allerede skrantende matlyst forverres ytterligere. Maten som leveres fra et privat eller kommunalt sentralkjøkken er ikke ferdig servert. Hos mottaker må den varmes riktig, anrettes delikat og serveres. Dette er en svært viktig del av måltidsopplevelsen. Det hjelper ikke hva de foran gjør hvis ikke siste-etappen fungerer optimalt. Med god opplæring på avdelingskjøkkenet, gode rutiner for behandling og servering av maten kan middagen bli det hyggeligste og kanskje også viktigste måltidet i løpet av dagen. Her har mange en vei å gå.

I prosjektet Matlyst er ett av målene å bidra til et bedre kostholdsdøgn for eldre. I tråd med dette har Matlyst gitt innspill til myndighetene om felles anbudskriterier, prosedyrer for behandling, oppvarming, og servering av maten. Dette kan bidra til at det eldre får på tallerkenen til slutt oppfyller både næringsmessige og sensoriske krav. Så gjenstår det å se om regjeringens kvalitetsreform «Leve hele livet» som er lansert i disse dager, kan bidra til at næringsrik ferdigmat blir servert så delikat og innbydende at fru Olsen får en hyggelig måltidsopplevelse og en bedre helse.

Denne artikkelen er delt av:

StartFragment

som skal bidra til å dekke måltidsdøgnet for hjemmeboende eldre med gode, sunne og bærekraftige løsninger som er lette å velge, lette å bruke og basert på norske råvarer. Sammen skal Tine, Nortura, Fjordland og Norgesmøllene utvikle treffsikre innovasjoner. Forskningspartnerne Nofima, NMBU og SESAM samler ny kunnskap. Validé koordinerer og bidrar i arbeidet med kommunikasjon og formidling. Prosjektet er finansiert med forskningsmidler fra forskningsrådets program Bionær. www.matlyst.org

Vi ønsker å dele våre artikler og det er tillatt å kopiere og/eller gjenbruke artikler eller annet materiale etter avtale med matlyst.org. Fakta om prosjektet samt navn på journalist/ artikkelforfatter må alltid fremkomme ved deling av artikler.

Arikkelforfatter: Torill Emblem Nysted, ernæringsrådgiver, Fjordland. Torill er utdannet cand.scient. ernæring fra Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring fra ernæringsarbeid i

næringsmiddelindustrien. De siste 9 årene har hun vært ansatt som ernæringsrådgiver hos Fjordland. Der har hun jobbet for å gjøre ferdige måltider så sunne som mulig, slik at flest mulig skal kunne nyte et raskt, enkelt og skikkelig måltid med god samvittighet. Maten og måltidets betydning for både fysisk og mental helse for alle aldersgrupper er blant temaer som opptar henne.

Redaktør for nettstedet matlyst.org: Kari Birgitte M. Wiig, prosjektleder Mat og Helse i Validé, Måltidets hus. Kari Birgitte har flere år i Måltidets Hus i Stavanger med prosjekter innen måltidsglede - for alle. Kari.birgitte@valide.no, tlf 4740 8958

www.valide.no

EndFragment