Recent Posts

Archive

Tags

Leve hele livet, med matlyst og god helse

Eldre og folkehelseminister Åse Michaelsen (FrP) og Maria Alseth. Foto: Hilde Garlid

-Det dere forteller om Matlyst-prosjektet glir rett inn i reformen «Leve hele livet». Jeg vil være en venn av Matlyst. Min ferske ministerpost gir meg gode muligheter til å tenke nytt og gjøre nye ting, sier Åse Michaelsen, eldre- og folkehelseminister (Frp).

Torsdag 20. september møtte hun alle aktørene i prosjekt Matlyst til presentasjon og dialog i toppetasjen til Nortura sitt hovedkontor i Oslo. Representanter fra matindustrien, fra forskning og fra prosjektledelsen presenterte forskningsfunn og utfordringer for en lyttende minister, som hadde med seg regjeringens yngste rådgiver; Maria Alseth.

Michaelsen fikk i løpet av sitt besøk innsyn i hvor prosjektet står akkurat nå, og ikke minst; hun ble forklart hvilke hindringer som står i veien for at kunnskap og tiltak kan finne veien helt fram til målgruppen og deres daglige valg og matvaner.

De hindringene prosjekt Matlyst har funnet er blant annet regelverk for hvordan matindustrien kan kommunisere sammenhengen mellom mat og helse til målgruppen. I tillegg gjelder det innkjøpskriteriene i kommunale anbudsprosesser og ikke minst hvordan myndighetene kan bidra til å spre informasjon og kunnskap til en stor gruppe hjemmeboende eldre. I løpet av få år vil antall innbyggere over 70 år, passere 1 million. Å nå denne mangfoldige gruppen med troverdig informasjon om mat og helse, er en stor oppgave.

Samarbeid forskning og storindustri

Forskningsprosjektet Matlyst har som mål å utvikle produkter og løsninger som motiverer til sunnere kosthold og frisk alderdom. Prosjektet har snart ettårsdag, og har til nå gitt aktørene et solid grunnlag med kunnskap, både fra forskning og diverse kartlegginger av eldres kosthold og matvaner. Forskerne vet ganske mye om hva som er et sunt og helsefremmende kosthold for folk i godt voksen alder, og de vet også mye hva som må til for at eldresunne matvarer skal finne veien til handlekurv, kjøleskap og spisebord.

Prosjektet er et samarbeid mellom flere store aktører innen matindustrien i Norge. De bruker alle det samme forskningsgrunnlaget for å utvikle nye produkt og tjenester rettet mot den store gruppen av friske, hjemmeboende eldre. Sammen har de avdekket noen utfordringer som hindrer kunnskapen og produktene å komme helt fram til forbrukerne.

-Vi har en utfordring relatert til hvordan vi lovlig kan presentere sammenhengen mellom kosthold og helse til målgruppen. Vi har en liste med regler for hva vi har lov å si om helseeffekt og mat, men den passer svært dårlig med målgruppen. Hvordan kan vi da få kommunisert kunnskap om næringsrik kost til dem?, sier Gyrd Omholt Gjevestad fra Tine SA.

Forskning gjort i Matlyst-prosjektet viser at eldre har interesse for sammenhengen mellom mat og egen helse. Mange leser kostholdsråd, får tips og råd fra venner og fra fastlegen, men mange er skeptisk til reklame, også fra de store industriaktørene. De ønsker seg kvalitetssikret informasjon fra myndighetene, men søker seg likevel svært sjelden til helsedirektoratets anbefalinger.

-Den norske matindustrien sin rolle og ansvar i denne kommunikasjonsjobben er uklar fra myndighetene sin side. Sammen kan vi få det til; kunnskapsformidling trenger å starte tidlig, men lovverket er en hindring. Vi er alle aktører i matindustribransjen som ønsker å forebygge, levere sunne produkt og skape matlyst; friske leveår er en felles ambisjon, men kommunikasjon om helse og ernæring er svært strengt regulert, sier Johanne Bredehaug, fra Tine SA og prosjektansvarlig for Matlyst.

En lydhør minister gjorde sine notater. -Målet med reformen «Leve hele livet» er å skape et mer aldersvennlig samfunn. Regjeringen er opptatt av å formidle kunnskap om mat og helse til eldre. I framtiden tror jeg etterspørselen vil bli helt annerledes enn hva våre foreldre har tatt til takke med. Når næringsdrikker fra apoteket er det eneste alternativet vi gir til eldre med et ekstra ernæringsbehov, så er det et bevis på at vi har gjort noe feil, sier Michaelsen.

Hva bestiller kommunene?

Å produsere mat som skal leveres til hjemmeboende eldre er et stort marked. Alle kommuner i Norge innhenter anbud både fra dem som lager mat og dem som leverer.

Matvarehuset er en stor aktør i bransjen med et moderne storkjøkken i Bergen. Matvarehuset bruker både tid og kompetanse på å utvikle og levere sunn og næringsrik kost helt fram til de eldre hjemmeboende, men næringsinnhold er ikke blant utvelgelseskriteriene kommunene bruker når de velger leverandører.

-Kriteriene varierer noe fra kommune til kommune, men for de større anbudene så vektes 70 prosent pris, 15 prosent miljø og 15 prosent samfunnsansvar. Blir det bedre måltid av det? Vår erfaring er at det er lite fokus på selve maten blant de anbudsansvarlige. Ernæring og måltidsopplevelsen mangler som kriterier, og det er heller ingen belønning for dem som løser utfordringene, sier Ken Are Østlid, fra Matvarehuset/Fjordland.

Ministeren lytter og nikker, men er tydelig på at kommunene selv bestemmer over innkjøp og kriterier.

-Jeg skulle gjerne banket igjennom krav til kvalitet, men i slike prosesser må vi spille på lag med KS og med kommunestyrerepresentantene som hvert år skal vedta sine budsjett. Vi jobber for et mer aldersvennlig samfunn, men skal vi få til endring, må vi diskutere kriterier og krav med KS først, sier Michaelsen.

Samme dag som Åse Michaelsen gjestet Matlyst-aktørene, var hun på Dagsrevyen og fortalte at regjeringen foreslår å bevilge 48 millioner kroner i neste års statsbudsjett som skal brukes til å gi faglig støtte, veiledning og bistand til kommunene når de skal velge ut sine løsninger og forbereder seg til å gjennomføre Leve hele livet. I arbeidet med kvalitetsreformen Leve hele livet inviteres det til et bredt partnerskap mellom offentlige myndigheter i stat og kommune, arbeide- og næringsliv, private aktører, sivilsamfunn og forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Forskningsprosjektet Matlyst med partnerbedriftene er klar til å bidra med kunnskap og løsninger og ser frem til en videre dialog med myndighetene for å komme frem til gode, riktige og sunne løsninger.

Fra høyre: Per Berg, Nortura, Tove Guldbrandsen Devold, NMBU, Øydis Ueland, Nofima, Synnøve Nygaard, Norgesmøllene, Åse Michaelsen, Paula A. Varela Tomasco, Nofima, Johanne Brendehaug, TINE. Bak: Ken Are Østlid Fjordland/Matvarehuset, Antje Gonera, Nofima. Foto: Hilde Garlid

Denne artikkelen er delt av Forskningsprosjektet Matlyst som skal bidra til å dekke måltidsdøgnet for hjemmeboende eldre med gode, sunne og bærekraftige løsninger som er lette å velge, lette å bruke og basert på norske råvarer. Sammen skal Tine, Nortura, Fjordland og Norgesmøllene utvikle treffsikre innovasjoner. Forskningspartnerne Nofima, NMBU og SESAM samler ny kunnskap. Validé koordinerer og bidrar i arbeidet med kommunikasjon og formidling. Prosjektet er finansiert med forskningsmidler fra forskningsrådets program Bionær. www.matlyst.org

Vi ønsker å dele våre artikler og det er tillatt å kopiere og/eller gjenbruke artikler eller annet materiale etter avtale med matlyst.org. Fakta om prosjektet samt navn på journalist/ artikkelforfatter må alltid fremkomme ved deling av artikler.

Hilde Garlid,kommunikasjonsdirektør I Validé. H Hilde har 30 års erfaring fra mediebransjen; redaksjonell og journalistikk. 14 år av karrieren i media er som sjefredaktør. Først som utgiver i Solabladet og senere som ansvarlig redaktør i Jærbladet.

Redaktør for nettstedet matlyst.org: Kari Birgitte M. Wiig, prosjektleder Mat og Helse i Validé, Måltidets hus. Kari Birgitte har flere år i Måltidets Hus i Stavanger med prosjekter innen måltidsglede - for alle. Kari.birgitte@valide.no, tlf 4740 8958

www.valide.no