Recent Posts

Archive

Tags

Er vi mer fornøyde med kostholdet vårt enn vi burde være?

Foto: yayimages

Vi blir mer og mer bevisst balansen vi har mellom kosthold og aktivitet, og over halvparten av oss er faktisk fornøyde med egen balanse. Det er hyggelig lesning. Årets Balanserapport fra TINE viser at vi fortsatt har en utfordring når vi ser på kostholdet isolert, for der ser det dessverre ut til at vi er litt mer selvtilfreds enn vi kanskje burde være.

Balanserapporten fra TINE viser hvordan nordmenn vurderer sitt eget aktivitetsnivå, kosthold, og hvor motiverte vi er for å gjøre endringer i livsstilen vår. I undersøkelsen har man svart på om vi føler at vi har en god balanse mellom kosthold og fysisk aktivitet. Undersøkelsen viser at 54 prosent av oss er fornøyd med balansen, 35 prosent er misfornøyd og 11 prosent rett og slett ikke vet.

Er vi mer fornøyde med kostholdet vårt enn vi burde være?

Syv av ti svarer at man er fornøyde med kostholdet , og føler at man har nok kunnskap til å vite hva som er sunt. Blant de over 70 år er hele 88 prosent fornøyde med eget kosthold.

Når vi går i butikken og skal ta valg, rapporterer over 70 prosent av oss at vi tar hensyn til hva som er sunt. Allikevel vet vi at usunt kosthold er en av de største utfordringene for folkehelsa, samt at overvekt og fedme i den norske befolkningen er økende. Det er et paradoks. For de eldre over 70 år viser resultatene at mangel på motivasjon og selvdisiplin, kombinert med mange fristelser, er det som ødelegger mest for kostholdet.

De unge mangler kunnskap om trening, de eldre mangler motivasjon

Hva gjelder fysisk aktivitet, svarer 40 prosent av de over 70 år at de ønsker å bli mer fysisk aktivitet. Mens de unge mellom 16-29 år oppgir at de ikke har kunnskap om hva de kan gjøre for å bli mer fysisk aktiv, skorter det mer på motivasjonene og helsa blant de eldre, samtidig som 61 prosent oppgir at de trener for helsas skyld.

Leser på produktene, men gjør det at de eldre lettere kan ta sunne valg? En annen interessant forskjell på de eldre over 70 år og de yngre er hvor de henter informasjon og råd om kosthold. De eldre henter inspirasjon ved å lese artikler i media og leser informasjon som finnes på matvarene de handler. Til sammenligning velger de unge, mellom 15-39 år, i større grad å lytte til familie og venner og søke opp informasjonstjenester som matprat.no etc. Siden de eldre oppgir at de henter inspirasjon om kosthold ved å lese på produktene er det også hyggelig å se at hele 83 % svarer at de ofte eller alltid leser på produktene for å avgjøre om en matvare er sunn. Utfordringen er om denne informasjonen er tilstrekkelig for at de eldre kan ta et sunt valg, da bare 50 % svarer at de synes informasjonen gjør valget ganske enkelt, mens 38 % svarer at basert på pakningsinformasjon er det ganske vanskelig å avgjøre om matvaren er sunn.

Fakta om Balanserapporten 2018 Rapporten presenterer hovedsakelig funn fra en undersøkelse utarbeidet av TINE. Datainnsamlingen er gjennomført av Norstat i januar 2018. Den ble gjennomført på nett med 1 000 respondenter i et representativt utvalg av den norske befolkningen over 15 år.

Hele Balanserapporten 2018 og rådatafiler med regionale nedbrytninger finnes på tine.no

Denne artikkelen er delt av Forskningsprosjektet Matlyst som skal bidra til å dekke måltidsdøgnet for hjemmeboende eldre med gode, sunne og bærekraftige løsninger som er lette å velge, lette å bruke og basert på norske råvarer. Sammen skal Tine, Nortura, Fjordland og Norgesmøllene utvikle treffsikre innovasjoner. Forskningspartnerne Nofima, NMBU og SESAM samler ny kunnskap. Validé koordinerer og bidrar i arbeidet med kommunikasjon og formidling. Prosjektet er finansiert med forskningsmidler fra forskningsrådets program Bionær. www.matlyst.org

Vi ønsker å dele våre artikler og det er tillatt å kopiere og/eller gjenbruke artikler eller annet materiale etter avtale med matlyst.org. Fakta om prosjektet samt navn på journalist/ artikkelforfatter må alltid fremkomme ved deling av artikler.

Klinisk ernæringsfysiolog: Anne Marie Skjølsvik jobber som klinisk ernæringsfysiolog og talsperson for ernæring i TINE SA. Hun brenner for at alle skal få litt bedre kunnskap om kosthold og ernæring, og vet at med små justeringer og bedre balanse i hverdagen vil alle kunne få dette til. Anne Marie er også svært opptatt av trening og fysisk aktivitet og har jobbet som treningsinstruktør i 12 år.

Redaktør for nettstedet matlyst.org: Kari Birgitte M. Wiig, prosjektleder Mat og Helse i Validé, Måltidets hus. Kari Birgitte har flere år i Måltidets Hus i Stavanger med prosjekter innen måltidsglede - for alle. Kari.birgitte@valide.no, tlf 4740 8958

www.valide.no