Recent Posts

Archive

Tags

Det er aldri for sent å finne balansen


Å være i balanse er viktig for helsen. Å ha tid til både plikter og lyster, jobb og fritidsaktiviteter og en god balanse mellom mat og trening er viktig, men kan være utfordrende av og til. Og hvor fornøyde er vi egentlig selv med balansen i hverdagen?

Balanserapporten fra TINE viser hvordan nordmenn vurderer sitt eget aktivitetsnivå, kosthold, og hvor motiverte vi er for å gjøre endringer i livsstilen vår. I undersøkelsen har nordmenn svart på om de føler at de har en god balanse mellom kosthold og fysisk aktivitet. Undersøkelsen viser at 55 prosent av oss er fornøyd med balansen, 35 prosent er misfornøyd og 10 prosent vet rett og slett ikke.

Superpensjonister? Det som overrasker mest i fjorårets undersøkelse er at de eldste, altså personer over 70 år, er markant mer fornøyde med balansen enn de yngre. Og i tillegg er det de eldste som er mest motiverte for å bli mer fysisk aktive. Hele 7 av 10 nordmenn over 70 år er fornøyd med balansen mellom kosthold og fysisk aktivitet, mot 45 prosent av de mellom 30 og 39 år. Og på spørsmål om hva de ville brukte en time ekstra til, svarer 27 % av de over 70 år at de ville brukt den på trening, mens bare 7 % av de mellom 15 og 29 år ville gjort det samme. Betyr det at vi har en gjeng over 70 år i Norge som er meget motiverte og sporty, den såkalte superpensjonisten?

Vi vil, men får det ikke til I Balanserapporten kommer det fram at over halvparten er misfornøyd med egen innsats når det gjelder fysisk aktivitet. De eldste, 70-99 år, er de som er mest fornøyd med eget nivå av fysisk aktivitet. Manglende motivasjon er hovedgrunnen til at folk beveger seg for lite. For de eldste er målet om å ivareta helsen den viktigste grunnen til å bevege seg. Rapporten viser også at mange nordmenn koser seg med litt søtsaker hver dag. Men vi skulle ønske vi spiste mindre sukker og søtsaker, og mer fisk og grønnsaker. De eldste oppgir at manglende motivasjon og selvdisiplin er hovedårsaken til at de ikke er fornøyd med eget kosthold.

Fakta om Balanserapporten 2017 Rapporten presenterer hovedsakelig funn fra en undersøkelse utarbeidet av TINE. Datainnsamlingen er gjennomført av Norstat i januar 2017. Den ble gjennomført på nett med 1 001 respondenter i et representativt utvalg av den norske befolkningen over 15 år. Hele Balanserapporten 2017 og rådatafiler med regionale nedbrytninger finnes på tine.no

Denne bloggen er delt av:

Forskningsprosjektet Matlyst skal bidra til å dekke måltidsdøgnet for hjemmeboende eldre med gode, sunne og bærekraftige løsninger som er lette å velge, lette å bruke og basert på norske råvarer. Sammen skal Tine, Nortura, Fjordland og Norgesmøllene utvikle treffsikre innovasjoner. Forskningspartnerne Nofima, NMBU og SESAM samler ny kunnskap. Validé koordinerer og bidrar i arbeidet med kommunikasjon og formidling. Prosjektet er finansiert med forskningsmidler fra forskningsrådets program Bionær. www.matlyst.org

Vi ønsker å dele våre artikler og det er tillatt å kopiere og/eller gjenbruke artikler eller annet materiale etter avtale med matlyst.org. Fakta om prosjektet samt navn på journalist/ artikkelforfatter må alltid fremkomme ved deling av artikler.

Artikkelforfatter Anne Marie Skjølsvik jobber som klinisk ernæringsfysiolog og talsperson for ernæring i TINE SA. Hun brenner for at alle skal få litt bedre kunnskap om kosthold og ernæring, og vet at med små justeringer og bedre balanse i hverdagen vil alle kunne få dette til. Anne Marie er også svært opptatt av trening og fysisk aktivitet og har jobbet som treningsinstruktør i 12 år.

Redaktør for nettstedet matlyst.org: Kari Birgitte M. Wiig, prosjektleder Mat og Helse i Validé, Måltidets hus. Kari Birgitte har flere år i Måltidets Hus i Stavanger med prosjekter innen måltidsglede - for alle. Kari.birgitte@valide.no, tlf 4740 8958

www.valide.no