Recent Posts

Archive

Tags

Matens konsistens

Det er først når maten er fordøyd og absorbert til kroppen at vi kan nyttiggjøre oss næringsstoffene. Maten er ikke gitt før den er spist.

Matens konsistens har stor betydning for den opplevelse vi har av smak og nytelse når vi spiser. Bearbeidingen i munnhulen ved hjelp av tenner, tunge og spytt omgjør maten til en ”matbolle,” som gjør det enklere å svelge maten. Finregulerte fysiologiske prosesser i svelget fører ”matbollen” til spiserøret. Muskulaturen i spiserøret vil gjennom bølgende sammentrekninger føre maten videre til magesekken og til tarmsystemet hvor den fordøyes.

Alvorlig og utbredt Aldersrelaterte fysiologiske endringer i munnhulen og svelget fører til spiseproblemer for svært mange. Problemene kan for enkelte starte allerede i 60 – 70 års alderen og forsterkes av sykdomstilstander og bruk av medikamenter. Ikke bare alder, men også sykdom og følger av sykdom vil påvirke svelgmekanismen. Internasjonale studier viser til at opp mot 10 prosent av befolkningen totalt har en eller annen for svelgevansker. En stor andel av disse vil tilhøre aldersgruppen fra 60 år. Studier gjennomført i Sverige viser at opp mot 40 prosent av alle over 70 år har en eler annen form for tygge/svelgproblem. Mange av dem som rammes opplever spisesituasjonen som så ubehagelig, at de ikke spiser nok til å opprettholde god helse. Det fører igjen til underernæring og avmagring. For å tilfredsstille sultfølelsen er det enkelt å prioritere produkter som er lette å bearbeide i munnhulen. Dette kan være grøter, supper eller puddinger. Disse produktene kan gi en tilfredsstillende metthetsfølelse, men samtidig føre til ensidig kosthold og feilernæring.

Konsistensgradert mat Internasjonalt er det utarbeidet en standard for å kunne angi grad av konsistens (The National Dysphagia Diet). Helsedirektoratet i Norge har valgt denne standarden som gjeldende i kostholdshåndboken, som benyttes i institusjoner. Konsistensgraderingen går fra 1 – 4, der konsistens 1 er mat tilpasset personer med noe tygge/svelgvansker, mens gradering 4 er rettet mot personer med svært store spiseproblemer.

Demografiske endringer i befolkingen vil gi nye utfordringer og muligheter for produsenter av mat. Eldre forbrukere vil utgjøre en større gruppe av markedet og utfordringen ligger i å kjenne denne gruppens ønsker og behov. Utfordringene kan defineres i både livskvalitet og i et samfunnsøkonomisk og kommersielt perspektiv.

Et betydelig markedssegment

Med en sterkt økende eldrebølge er det av samfunnsøkonomiske hensyn viktig at eldre kan bli boende lenger hjemme, at det er kortere liggetid på sykehus, og at eldre på sykehjem har bedre helsestatus (mindre dyr sykepleie). Potensialet for innsparing vises blant annet i en relativt ny undersøkelse fra Nederland, der de totale ekstrakostnader for vokse med feilernæringsbaserte sykdommer beløp seg til 1.9 milliarder EUR i 2011. Det tilsvarer ca. 2.1 prosent av det totale nasjonale helsebudsjettet.

Forbrukersegmentet for eldre er allerede viet stor oppmerksomhet hos næringsmiddelprodusenter. Det er vist at gruppen ”eldre” vil øke med årene og denne industrien ser på eldre-gruppen som et svært interessant marked. Dette markedet ønsker en å posisjoneres seg mot uavhengig om produktkjøp skjer gjennom supermarked (for hjemmeboende) eller gjennom institusjoner. For industrien vil en tilpassing av logistikk være nødvendig for å kunne sikre et bredt utvalg, samt å nå målgrupper med ulike livsvilkår. Ved at tilpassede produkter blir tilgjengelig i dagligvarehandelen kan en forvente at flere eldre med spisevansker vil kunne bo hjemme.

Lite tilgjengelig her Behovet for konsistenstilpasset kost øker, samtidig som denne kosten i svært liten grad finnes i det norske dagligvaremarkedet nå. Japan er kanskje det landet som er kommet lengst når det gjelder produkter tilpasset dette markedssegmentet. I japanske supermarkeder er det produkter merket i henhold til den nevnte graderingen. Dette gir forbrukerne mulighet til å velge næringsriktige og konsistensriktige produkter. På det europeiske markedet tilbyr kjente produsenter som Findus konsistenstilpasset mat.

Tverrfaglig samarbeid Kvalifiseringsprosjektet «Næringsrik mat til eldre» (RFF-vest prosjektnr 226619) resulterte i etableringen av en tverrfaglig kompetanseplattform; ”Maten er ikke gitt før den er spist”. Plattformen har beskrevet gapet mellom behov knyttet til mat og måltid, og dagens tilbud for den økende eldregenerasjonen. Plattformens kompetanseområder, som omfatter helse, pleie, serviceledelse, matteknologi, matproduksjon og gastronomi, har sammen dokumentert nødvendige tiltak for optimalisering av spisesituasjonen og ernæringsstatus. I et tverrfaglig forskningsprosjekt blir behovet for konsistenstilpasset mat lagt til grunn for utvikling av nye produkter. Dette er et av flere prosjektsamarbeid basert på et definert behov og som best løses på tvers av tradisjonelle fag og bransjeskiller.