PROSJEKTPARTNERE

TINE

TINE er en ledende, norsk merkevareleverandør som daglig leverer produkter over hele Norge. Rundt 11 000 bønder på

9 000 gårdsbruk er fundamentet for TINEs forretningsdrift. Hver dag lager vi produkter med lidenskap og kjærlighet til tradisjoner bygget gjennom mange år på en rekke meierier i landet vårt. Vi tar også ansvar for å fremme småskalaproduksjon og mangfold.

TINE.jpg

NORTURA

Nortura er en av Norges største matprodusenter, og Gilde og Prior er våre mest kjente merkevarer. Vi er bondens selskap; et samvirke eid av over 18 800 norske bønder over hele landet. I Nortura jobber vi hver dag for matglede, helse og bærekraft. Vi skaper store verdier for Norge og legger årlig igjen over 5 milliarder kroner til fellesskapet gjennom skatter og avgifter fra våre ansatte, eiere og underleverandører. Nortura er for tiden involvert i mer enn 40 forsknings- og innovasjonsprosjekter innen relevante fagområder langs hele vår verdikjede.

I Matlyst-prosjektet kan vi bidra med kompetanse innen ernæringsfag, produktutvikling og innovasjon, produksjonssteder, markedsføring, salg, distribusjon og kommunikasjon.

FJORDLAND

Fjordland har en rekke ulike måltidsløsninger i dagligvaremarkedet. Mest kjent er middagsløsningene. Men i tillegg finnes ulike grøter, mellommåltider, yoghurt og desserter. En stor andel av Fjordlands brukere er eldre, og det er viktig å tilpasse måltidsløsningene til deres behov. I dette prosjektet deltar Fjordland sammen med datterbedriften Matvarehuset.
Matvarehuset leverer måltidsløsninger og tjenester til hjemmeboende eldre og til institusjoner.

FJORDLAND.jpg

MATVAREHUSET

Matvarehuset deltar i prosjektet samme med eierbedriften Fjordland. Matvarehuset er stor leverandør av mat til helse- og omsorgssektoren og har flere sentrale kommunale avtaler med levering av mat til brukere og institusjoner. Maten har stor betydning for sluttbrukers helsetilstand og velvære. Det er derfor viktig at måltidene svarer til brukernes forventninger og at brukernes behov ivaretas å beste måte. Gjennom dette prosjektet ser vi fram til å få kunnskap som gjør oss bedre i stand til å skreddersy tilbudet til den enkeltes behov.

NORGESMØLLENE

Møllerens er merkevaren til Norgesmøllene AS og representerer over 150 år med samlet kunnskap om korn. Helt siden 1866 har vi gjennom generasjoner jobbet med kornbaserte produkter – og all vår drift har vært basert på det solide håndverket. Norgesmøllene AS er et norskeid selskap, etablert for over 150 år siden. Vi er i dag en av landets ledende næringsmiddelbedrifter innenfor korn og melbaserte produkter. Under vår merkevare Møllerens selger vi produkter i dagligvare, til bakerier, storhusholdning og på industrimarkedet.

Se mer på www.mollerens.no

MØLLEREN copy.jpg
NOFIMA.jpg

NOFIMA

Nofima er Europas største næringsrettede forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien. Nofima skal bidra inn i prosjektet med spisskompetanse innen ernærings- og forbrukerkunnskap, fordøyelsesmodeller, innovasjon og kommunikasjon, produkt- og prosesskompetanse samt sensorikk.

NMBU

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - NMBU - har studier og forskning som møter de store globale spørsmålene om bærekraftig utvikling, miljø, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvaltning. NMBU skal bidra i prosjektet med ekspertise på rheologi og fordøyelsesmodeller.

NMBU.jpg
SESAM.jpg

SESAM

Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling - SESAM - ble opprettet av Helse Vest for å styrke samhandling, forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning innen fagfeltet eldremedisin. SESAM skal bidra i prosjektet med sitt nettverk av eldre og faglig kunnskap om gruppen.