KONFERANSER, WORKSHOPS OG INSPIRASJONSDAGER

Vi skal sette måltidsdøgnet for hjemmeboende eldre på agendaen i prosjektperioden 2017 - 2020. Vi kommer til å ha 1-2 årlige samlinger med prosjektpartnere, en midtveiskonferanse og en avslutningskonferanse der vi kommer til å invitere partnere, politikere og øvrige interesserte.