HOVEDAKTIVITETER

Vi forsker for å skaffe ny kunnskap som skal føre til utvikling av nye prosesser, produkter og samarbeidsformer med betydelig verdiskaping. De fire hovedaktivitetene forbrukerinnsikt, fordøyelse, innovasjon og formidling svarer på fire utfordringer. 

 1. Hvordan er måltidsdøgnet for hjemmeboende eldre med tanke på matatferd, opplevde ønsker, behov og kunnskap?

 2. Hva slags effekt kan fysiologiske endringer i eldres fordøyelsessystem føre til for næringsopptak av tilpassede produkter?

 3. Hvordan kan man bruke innovasjonsmodeller og metoder for å oppdage nye muligheter, nyttiggjøre seg ny og eksisterende kunnskap og øke samarbeidsvilje til å skape mer treffsikre innovasjoner?

 4. Hvordan kan informasjon og kommunikasjon bidra til bedre samarbeid om en sunn og aktiv alderdom, og forbedre helse og trivsel hos eldre på lang sikt?

Vi legger ut artikler og presentasjoner basert på forskning i prosjektet under hver av arbeidspakkene/ hovedaktivitetene under. 

Healthy at any age

H1 FORBRUKERINNSIKT

Nofima og Sesam

Vi innhenter nødvendig og relevant bakgrunnskunnskap om målgruppen hjemmeboende eldre som grunnlag for å utvikle treffsikre innovasjoner og løsninger som ivaretar måltidsdøgnet. I denne hovedaktiviteten vil vi skaffe ny innsikt om drivere og barrierer for inntak av næringsriktig mat hos seniorer, deriblant betydningen av sensoriske egenskaper for matlyst og spiseevne gjennom tre underaktiviteter. 

 • Drivere og barrierer for inntak av næringsriktig mat over et måltidsdøgn

 • Effekten av informasjon og hva det gjør med matvaner hos hjemmeboende seniorer

 • Eldres sensoriske oppfattelse av maten, og hvordan dette påvirker appetitt og metthet.

Få ny innsikt her:

Healthy Breakfast

H2 FORDØYELSE

Nofima og NMBU

Konsistensegenskaper og biotilgjengelighet: Vi undersøker effekten av ulik prosessering og produktsammensetning. 

 • Tekstur av konsistenstilpassede produkter og produkter med høyt proteininnhold 

 • Biotilgjengelighet - modellfordøyelse av konsistenstilpassede produkter og produkter med høyt proteininnhold

LOGIN
Brainstorm to Success

H3 INNOVASJON

Tine SA, Nortura, Fjordland, Norgesmøllene, Nofima, NMBU, Sesam, Validé

Med matindustriens kunnskap og ny kunnskap generert gjennom de øvrige aktivitetene skal prototyper/ konsepter utvikles og evalueres. 

 • Idé- og konseptutvikling

 • Utarbeide kravspesifikasjoner

 • Innovasjonsrådgivning på prototypeutvikling

LOGIN
Cheerful Seniors

H4 FORMIDLING

Validé sammen med Tine SA, Nortura, Fjordland, Norgesmøllene, Nofima, NMBU, Sesam

Sammen setter vi måltidsdøgnet for hjemmeboende eldre på agendaen. Derfor vil vi gjøre informasjon og ny kunnskap tilgjengelig fortløpende. 

 • Formidling - nettstedet Matlyst!

 • Implementering til forbruker

 • Merkeordninger og digitale løsninger

 • Kunnskapsutveksling, dialog og fagmøter

LOGIN