Preparing Jams

DENNE BLOGGEN ER SKREVET AV PARTNERENE I PROSJEKTET

Vi er opptatt av ny kunnskap om eldres mat og måltider, og at den formidles. I denne bloggen utfordres partnerne i prosjektet og andre bidragsytere til å gjøre ny kunnskap tilgjengelig for folk flest. 

Artikler og innlegg

Arkiv

Tags

NORTURA: Matlyst har fått fart på produktlansering

Matlyst sin prosjektperiode avsluttes i oktober 2020. I to artikler deler deltakerne fra matvareindustrien hva de har lært og hva de konkret har fått ut av dette samarbeidsprosjektet mellom forskning, industri og myndigheter. Matlyst-prosjektet har fått fart på Nortura sin måte å bruke forskning i innovasjon og produktutvikling. Produkt er allerede lansert, og flere er i pipelinen. – Vi har nyttiggjort oss både forskningen, forbrukerundersøkelsene og Design Thinking-metodene samt studentinvolvering, sier Per Berg. -Nortura ble med i Matlyst fordi vi ønsket å skape nye produkter. Innovasjon står høyt på Nortura sin agenda, og etablering av vår egen innovasjonsavdeling var sammenfallende me

FJORDLAND/MATVAREHUSET: Leverer måltid til forskningsprosjektet Matlyst sin målgruppe

Matlyst sin prosjektperiode avsluttes i oktober 2020. I to artikler deler deltakerne fra matvareindustrien hva de har lært og hva de konkret har fått ut av dette samarbeidsprosjektet mellom forskning, industri og myndigheter. Matvarehuset AS eies av Fjordland AS. Som partner i Matlyst inviterte Fjordland Matvarehuset inn i prosjektet på grunn av deres matleveranser til målgruppen. -Vi ble med for å lære mer om hvilke fysiologiske behov vi kan og skal tilfredsstille. Det er viktig for Fjordland som selger produkter gjennom dagligvarekjedene, og er viktig for Matvarehuset. Vi ønsker å vite mer om markedspotensialet for nye, berikede produkt, sier Knud Einar Søyland, Fagsjef FoU i Fjordland. Ha

4 Richard Johnsens gate
Stavanger, 4021
Norway

©2017 by MATLYST. Proudly created with Wix.com