Preparing Jams

DENNE BLOGGEN ER SKREVET AV PARTNERENE I PROSJEKTET

Vi er opptatt av ny kunnskap om eldres mat og måltider, og at den formidles. I denne bloggen utfordres partnerne i prosjektet og andre bidragsytere til å gjøre ny kunnskap tilgjengelig for folk flest. 

Artikler og innlegg

Arkiv

Tags

Hva og hvordan spiser eldre i 2030?

Det blir flere eldre, og stadig flere eldre vil bli boende hjemme lenger. De ønsker seg mat som lukter og smaker godt og ser delikat ut – og de vil spise sammen med andre. Nofima gjennomførte sitt første digitale rapportslipp den 25. august. Tema var hvordan mathverdagen til den hjemmeboende eldre ser ut i 2030, og innovasjonsmulighetene dette skaper. LENKE TIL RAPPORTEN Viktige funn Forhold som er viktige for de eldre er sosiale nettverk, det å velge hva man selv ønsker å spise og å ha samtaler med andre. De er mest redde for ensomhet, og det ikke å klare å håndtere sin egen hverdag. - Et av de sentrale funnene i rapporten er at både unge og eldre ønsker å spise de samme rettene som de fore

4 Richard Johnsens gate
Stavanger, 4021
Norway

©2017 by MATLYST. Proudly created with Wix.com