Preparing Jams

DENNE BLOGGEN ER SKREVET AV PARTNERENE I PROSJEKTET

Vi er opptatt av ny kunnskap om eldres mat og måltider, og at den formidles. I denne bloggen utfordres partnerne i prosjektet og andre bidragsytere til å gjøre ny kunnskap tilgjengelig for folk flest. 

Artikler og innlegg

Arkiv

Tags

Matlyst – til alle måltider

Måltidsdøgnet før fylte 67 år vil for de fleste følge mønsteret jobb, fritid, søvn. For pensjonister blir mønsteret fritid, fritid, fritid. Hvordan legge til rette for sunne og regelmessige måltider også i alderdommen? Dette var temaet for et miniseminar på SMAK 2020 som Kari Birgitte Melvær Wiig, prosjektleder mat og helse i Validé og Stian Gjerstad Iversen, kokk og rådgiver i Nofima sto for. De fortalte om forskningsprosjektet Matlyst som skal bidra til å dekke måltidsdøgnet for hjemmeboende eldre med gode, sunne og bærekraftige løsninger som er lette å velge, lette å bruke og basert på norske råvarer. Flere hjemmeboende eldre Bakteppet er at antall nordmenn over 67 år vil øke fra dagens 6

Omtanke for eldre i koronatider

Koronaviruset berører alle i Norge på en eller annen måte i hverdagen vår, og for de fleste av oss har det ført til begrensning av sosial kontakt og samvær med andre mennesker. Mange hjemmeboende eldre er svært sårbare når det legges begrensninger på bevegelses- og kontaktmuligheter. I forskningsprosjektet Matlyst har vi sett at mange eldre har sin sosiale kontakt på seniorsentre, på kafeer og kjøpesentre og på tur med venner. Når man rådes til å begrense sosial kontakt til et minimum, og dette særlig gjelder eldre og personer i sårbare grupper, rammer det hjemmeboende eldre spesielt hardt. Forskningsprosjektet vårt viser videre at sosialt samvær påvirker eldres matlyst positivt, og at ensom

4 Richard Johnsens gate
Stavanger, 4021
Norway

©2017 by MATLYST. Proudly created with Wix.com