Preparing Jams

DENNE BLOGGEN ER SKREVET AV PARTNERENE I PROSJEKTET

Vi er opptatt av ny kunnskap om eldres mat og måltider, og at den formidles. I denne bloggen utfordres partnerne i prosjektet og andre bidragsytere til å gjøre ny kunnskap tilgjengelig for folk flest. 

Artikler og innlegg

Arkiv

Tags

Måltidsglede på timeplanen

Mat er helse og glede, men underernæring er fortsatt en utfordring blant eldre i Norge. Kai Victor Hansen, førsteamanuensis på Norsk hotellhøyskole, har viet både forskning og oppmerksomhet til den helsefremmende gleden som et godt måltid faktisk bidrar til. Nå blir han fagansvarlig for Norges første etter- og videreutdanningskurs (EVU) i nettopp måltidsglede. EVU-kurset har søknadsfrist 23. mars 2020. Kurset ønsker å nå ut til personer som jobber på institusjoner og med hjemmeboende eldre, over hele landet. Det gir 5 studiepoeng, undervisningen er nettbasert, og kan fint kombineres med jobb og turnushverdag. Les hele emnebeskrivelsen her Støtte fra matministeren Kompetanse om et godt måltid

4 Richard Johnsens gate
Stavanger, 4021
Norway

©2017 by MATLYST. Proudly created with Wix.com