Preparing Jams

DENNE BLOGGEN ER SKREVET AV PARTNERENE I PROSJEKTET

Vi er opptatt av ny kunnskap om eldres mat og måltider, og at den formidles. I denne bloggen utfordres partnerne i prosjektet og andre bidragsytere til å gjøre ny kunnskap tilgjengelig for folk flest. 

Artikler og innlegg

Arkiv

Tags

Eldres stemme høres gjennom forskning

-Det var interessant og lærerikt å delta i forskningsprosjektet Matlyst. Jeg har kanskje ikke endret så mye med matlagingen hjemme, men jeg er mer bevisst på å spise regelmessig, har mer farge på tallerken og bruker flere krydder, så jammen har jeg lært noe, ler Oddrun Strand Rangnes (78). Hun er en av 30 pensjonister som har deltatt på samlinger, og en av 1000 som har svart på spørreskjema, som handler om mat og måltider blant eldre. Matlyst kalles det tverrfaglige forskningsprosjektet, og målet er å utvikle nye måltidstilbud for friske, hjemmeboende eldre. For å lykkes, trengs det en hel buffet med tilbakemeldinger og store porsjoner med innsikt fra målgruppen friske, hjemmeboende eldre. R

4 Richard Johnsens gate
Stavanger, 4021
Norway

©2017 by MATLYST. Proudly created with Wix.com