Preparing Jams

DENNE BLOGGEN ER SKREVET AV PARTNERENE I PROSJEKTET

Vi er opptatt av ny kunnskap om eldres mat og måltider, og at den formidles. I denne bloggen utfordres partnerne i prosjektet og andre bidragsytere til å gjøre ny kunnskap tilgjengelig for folk flest. 

Artikler og innlegg

Arkiv

Tags

Ny internasjonal standard for konsistenstilpasset mat

Antall mennesker med behov for persontilpasset mat øker både nasjonalt og internasjonalt. Alders- og sykdomsrelaterte endringer i munnhule og svelg fører til spiseproblemer for mange i løpet av livet. En internasjonal felles standard for konsistenstilpasset mat, som er lansert, kan være et viktig bidrag for kompetansespredning og utvikling av nye mattilbud. Tygge- og svelgevansker - dysfagi I de neste ti årene vil antall nordmenn over 67 år økes fra dagens 600 000 til nærmere det dobbelte, ifølge SSB. Det gir en fremtid der det vil være en andel som får institusjonsplasser, men en langt større andel enn i dag må bo lenger hjemme. Mange av disse trenger mat som er tilpasset spiseevne og ernæ

4 Richard Johnsens gate
Stavanger, 4021
Norway

©2017 by MATLYST. Proudly created with Wix.com