Preparing Jams

DENNE BLOGGEN ER SKREVET AV PARTNERENE I PROSJEKTET

Vi er opptatt av ny kunnskap om eldres mat og måltider, og at den formidles. I denne bloggen utfordres partnerne i prosjektet og andre bidragsytere til å gjøre ny kunnskap tilgjengelig for folk flest. 

Artikler og innlegg

Arkiv

Tags

Kostholdsapp styrket engasjementet for ernæring

Kostholdsappen appetitus er utviklet for å fremme matlyst hos eldre og forebygge undernæring. Foto: Øystein Horgmo, UiO StartFragment Eldre pasienter ble mer bevisst hva de spiste og drakk gjennom bruk av kostholdsapp. Verktøyet gav også helsepersonell større tyngde og trygghet i deres veiledning av pasientene.EndFragment StartFragment Dårlig kosthold hos eldre pasienter kan ha store helsekonsekvenser. Nettbrettapplikasjonen Appetitus er utviklet og testet i et innovasjonsprosjekt ledet av Universitetet i Oslo og Oslo kommune for å fremme matlyst hos eldre og forebygge underernæring. StartFragment En ny studie på bruken av applikasjonen i hjemmehjelpstjenesten, viser at den åpnet for dialog

4 Richard Johnsens gate
Stavanger, 4021
Norway

©2017 by MATLYST. Proudly created with Wix.com