Preparing Jams

DENNE BLOGGEN ER SKREVET AV PARTNERENE I PROSJEKTET

Vi er opptatt av ny kunnskap om eldres mat og måltider, og at den formidles. I denne bloggen utfordres partnerne i prosjektet og andre bidragsytere til å gjøre ny kunnskap tilgjengelig for folk flest. 

Artikler og innlegg

Arkiv

Tags

Et aldersvennlig Norge

Prosjektet Matlyst har nå drøyt ett år igjen av totalt tre år. I prosjektet arrangeres det årlige møter der alle deltakerne er invitert sammen med styringsgruppen for å få status og faglige oppdateringer i Måltidets hus, i Innovasjonspark Stavanger 9.april 2019. Seniorrådgiver Guro Berge Smedshaug fra Helse- og omsorgsdepartementet var særlig invitert fra myndighetenes side av matbordet, og hadde en statusgjennomgang av reformen «Leve hele livet». -Reformens utgangspunkt er at de gode løsningene allerede finnes. Vi pålegger ikke kommunene nye plikter, men vi viser til beste praksis fra norske kommuner. Reformen løfter fram 25 løsninger basert på gode eksempler, sier Smedshaug. Reformens hove

To prototyper: en shot og paien som ble kake

Ja, hva smaker «Prototyp 1 og 2», egentlig? Tross de akademiske navnene får kokk Stian Iversen fra Nofima deltakerne på Matlysts Midtveiskonferanse til å smatte og smake. Smak og utseende er faglig viktig for en kokk, men prototypemaker Iversens egentlige utfordringer ligger lag på lag bak disse to matnyhetene. Det er prosesser som er helt usynlige for oss testere. Iversens oppdrag er å lage «to næringsberikede og konsistenstilpassede produkter spesialtilpasset eldre som matindustrien kan ta videre». Bak denne bestillingen ligger det nå timevis med forskning, dokumentasjon, eksperimentering og analysering. På papptallerkenen foran oss står det vitenskapelige, unike resultatet som Iversen kok

4 Richard Johnsens gate
Stavanger, 4021
Norway

©2017 by MATLYST. Proudly created with Wix.com