Preparing Jams

DENNE BLOGGEN ER SKREVET AV PARTNERENE I PROSJEKTET

Vi er opptatt av ny kunnskap om eldres mat og måltider, og at den formidles. I denne bloggen utfordres partnerne i prosjektet og andre bidragsytere til å gjøre ny kunnskap tilgjengelig for folk flest. 

Artikler og innlegg

Arkiv

Tags

Er vi mer fornøyde med kostholdet vårt enn vi burde være?

Vi blir mer og mer bevisst balansen vi har mellom kosthold og aktivitet, og over halvparten av oss er faktisk fornøyde med egen balanse. Det er hyggelig lesning. Årets Balanserapport fra TINE viser at vi fortsatt har en utfordring når vi ser på kostholdet isolert, for der ser det dessverre ut til at vi er litt mer selvtilfreds enn vi kanskje burde være. Balanserapporten fra TINE viser hvordan nordmenn vurderer sitt eget aktivitetsnivå, kosthold, og hvor motiverte vi er for å gjøre endringer i livsstilen vår. I undersøkelsen har man svart på om vi føler at vi har en god balanse mellom kosthold og fysisk aktivitet. Undersøkelsen viser at 54 prosent av oss er fornøyd med balansen, 35 prosent

4 Richard Johnsens gate
Stavanger, 4021
Norway

©2017 by MATLYST. Proudly created with Wix.com