Preparing Jams

DENNE BLOGGEN ER SKREVET AV PARTNERENE I PROSJEKTET

Vi er opptatt av ny kunnskap om eldres mat og måltider, og at den formidles. I denne bloggen utfordres partnerne i prosjektet og andre bidragsytere til å gjøre ny kunnskap tilgjengelig for folk flest. 

Artikler og innlegg

Arkiv

Tags

Måltidet - en øvelse i å vise omsorg for hverandre

En klok mann har sagt følgende: "Å spise sammen er en øvelse i å ta vare på medmennesket og å være personlig tilstede for hverandre" (Guttorm Fløistad, prof i filosofi og idehistorie). Livet forteller oss at han har rett. Det starter allerede på fødestua når vi som nyfødt legges til mors bryst for å få livsnødvendig næring og nærhet. Vi er hjelpeløse og ikke i stand til å sørge for oss selv. Gradvis etableres evnen til å spise selv, men behovet for å spise sammen med andre er likevel stort. Som barn er fellesmåltidene hjemme, i barnehagen, på skolen eller hos venner viktige samlingspunkter for matglede, gode samtaler og relasjonsbygging. De er viktige for språkutvikling, oppdragelse, og nærh

4 Richard Johnsens gate
Stavanger, 4021
Norway

©2017 by MATLYST. Proudly created with Wix.com