Preparing Jams

DENNE BLOGGEN ER SKREVET AV PARTNERENE I PROSJEKTET

Vi er opptatt av ny kunnskap om eldres mat og måltider, og at den formidles. I denne bloggen utfordres partnerne i prosjektet og andre bidragsytere til å gjøre ny kunnskap tilgjengelig for folk flest. 

Artikler og innlegg

Arkiv

Tags

Kanapé-generasjonen ønsker seg litt av alt som er godt og nyttig

Hvordan ordner hjemmeboende eldre seg med mat og måltider? Har de peiling på mat og helse? Hva er sunn og viktig mat for friske eldre? Dette finnes det lite nasjonal og internasjonal forskning på. Førsteamanuensis Kai Victor Hansen på Norsk hotellhøgskole ved UiS har gjort noe med det. - Dere er «Generasjon gull». Dere har bidratt til den velstanden vi har i Norge i dag og dere er den første generasjonen nordmenn som virkelig kan forvente en god alderdom, sier Kai Victor Hansen. Han er den eneste med doktorgrad i måltidsopplevelser i Norge. Nå står han foran en gruppe godt voksne på aktivitetssenteret Skipper Worse Ledaal i Stavanger og legger fram sine rykende ferske funn fra forskningsinte

4 Richard Johnsens gate
Stavanger, 4021
Norway

©2017 by MATLYST. Proudly created with Wix.com