Preparing Jams

DENNE BLOGGEN ER SKREVET AV PARTNERENE I PROSJEKTET

Vi er opptatt av ny kunnskap om eldres mat og måltider, og at den formidles. I denne bloggen utfordres partnerne i prosjektet og andre bidragsytere til å gjøre ny kunnskap tilgjengelig for folk flest. 

Det blir flere eldre, og stadig flere eldre vil bli boende hjemme lenger. De ønsker seg mat som lukter og smaker godt og ser delikat ut – og de vil spise sammen med andre.

Nofima gjennomførte sitt første digitale rapportslipp den 25. august. Tema var hvordan mathverdage...

 For mange høres 3D-printet mat ut som noe futuristisk som bare hører hjemme i science fiction, men teknologien finnes, og er langt fra så avansert som det kan høres ut som. TINEs Teknologilab har gjennom prosjektet Verdige Måltider i 3D undersøkt teknologien som finne...

Måltidsdøgnet før fylte 67 år vil for de fleste følge mønsteret jobb, fritid, søvn. For pensjonister blir mønsteret fritid, fritid, fritid. Hvordan legge til rette for sunne og regelmessige måltider også i alderdommen?

Dette var temaet for et miniseminar på SMAK 2020 so...

Koronaviruset berører alle i Norge på en eller annen måte i hverdagen vår, og for de fleste av oss har det ført til begrensning av sosial kontakt og samvær med andre mennesker. Mange hjemmeboende eldre er svært sårbare når det legges begrensninger på bevegelses- og kon...

Mat er helse og glede, men underernæring er fortsatt en utfordring blant eldre i Norge. Kai Victor Hansen, førsteamanuensis på Norsk hotellhøyskole, har viet både forskning og oppmerksomhet til den helsefremmende gleden som et godt måltid faktisk bidrar til. Nå blir ha...

February 29, 2020

Trodde du proteinberiking handlet om å helle et pulver i maten og røre rundt? Da må du tro om igjen.

Du har sikkert sett dem i butikken – yoghurter, kjeks eller drikke som er merket med ekstra protein. Stadig flere vil ha proteinberiket mat og drikke, for
eksempel folk...

Mange eldre må på sykehjem på grunn av underernæring. Et blikk inn i kjøleskapet forteller hvorfor – og kan si noe om løsningen.

Nestleder ved Skipper Worse Nina Jæger Innvær bruker VRI-støttet forskning til å avdekke ernæringsbehov og -løsninger blant eldre over 80 år...

December 20, 2019

-Det var interessant og lærerikt å delta i forskningsprosjektet Matlyst. Jeg har kanskje ikke endret så mye med matlagingen hjemme, men jeg er mer bevisst på å spise regelmessig, har mer farge på tallerken og bruker flere krydder, så jammen har jeg lært noe, ler Oddrun...

Antall mennesker med behov for persontilpasset mat øker både nasjonalt og internasjonalt. Alders- og sykdomsrelaterte endringer i munnhule og svelg fører til spiseproblemer for mange i løpet av livet.  En internasjonal felles standard for konsistenstilpasset mat, som e...

Hvordan løser de unge matlystutfordringer og måltidsbehov hos den eldre garde? Med stor entusiasme presenterte masterstudenter i entreprenørskap og innovasjon ved NMBU 11 nye konsepter for en lydhør jury bestående av TINE, NORTURA, Fjordland og NOFIMA. Konseptene ble u...

Please reload

Artikler og innlegg

Please reload

Arkiv

Please reload

Tags

Please reload

4 Richard Johnsens gate
Stavanger, 4021
Norway

©2017 by MATLYST. Proudly created with Wix.com