Preparing Jams

DENNE BLOGGEN ER SKREVET AV PARTNERENE I PROSJEKTET

Vi er opptatt av ny kunnskap om eldres mat og måltider, og at den formidles. I denne bloggen utfordres partnerne i prosjektet og andre bidragsytere til å gjøre ny kunnskap tilgjengelig for folk flest. 

December 20, 2019

-Det var interessant og lærerikt å delta i forskningsprosjektet Matlyst. Jeg har kanskje ikke endret så mye med matlagingen hjemme, men jeg er mer bevisst på å spise regelmessig, har mer farge på tallerken og bruker flere krydder, så jammen har jeg lært noe, ler Oddrun...

Antall mennesker med behov for persontilpasset mat øker både nasjonalt og internasjonalt. Alders- og sykdomsrelaterte endringer i munnhule og svelg fører til spiseproblemer for mange i løpet av livet.  En internasjonal felles standard for konsistenstilpasset mat, som e...

Hvordan løser de unge matlystutfordringer og måltidsbehov hos den eldre garde? Med stor entusiasme presenterte masterstudenter i entreprenørskap og innovasjon ved NMBU 11 nye konsepter for en lydhør jury bestående av TINE, NORTURA, Fjordland og NOFIMA. Konseptene ble u...

Helheten i kostholdet er det som har betydning for helsen, og det er næringsinnholdet i de matvarene vi spiser ofte og mye av som har størst betydning for hvor sunt kostholdet vårt totalt sett er. Det er viktig å være bevisst på at kroppen forandrer seg med årene og at...

Kostholdsappen appetitus er utviklet for å fremme matlyst hos eldre og forebygge undernæring. Foto:
Øystein Horgmo, UiO


Eldre pasienter ble mer bevisst hva de spiste og drakk gjennom bruk av kostholdsapp. Verktøyet gav også helsepersonell større tyngde og trygghet i de...

Det et faktum at kroppen endrer seg når vi blir eldre. Allerede fra 30-årsalderen begynner vi så smått å miste muskelmasse dersom vi ikke gjør noe for å hindre det. Men dette er ikke noe vi merker før mange år senere når vi begynner å kjenne at det er tyngre å gå opp t...

Prosjektet Matlyst har nå drøyt ett år igjen av totalt tre år. I prosjektet arrangeres det årlige møter der alle deltakerne er invitert sammen med styringsgruppen for å få status og faglige oppdateringer i Måltidets hus, i Innovasjonspark Stavanger 9.april 2019. Senior...

Ja, hva smaker «Prototyp 1 og 2», egentlig? Tross de akademiske navnene får kokk Stian Iversen fra Nofima deltakerne på Matlysts Midtveiskonferanse til å smatte og smake.

Smak og utseende er faglig viktig for en kokk, men prototypemaker Iversens egentlige utfordringer l...

April 25, 2019

TINE har startet med hjemlevering av næringsrike middager og mellommåltider tilpasset eldre gjennom prosjektet Tid™.

Vår visjon er at Norge skal være verdens beste land å bli gammel i, og retter fokuset mot de eldre. Tid™ fra TINE leverer gode ferdige måltider og har ti...

Det er ikke kostholdet som forandrer seg i det du blir pensjonist, men måltidsvanene. Både menn og kvinner planlegger sine daglige rutiner med lunsj som et midtpunkt. Å gå ut til lunsj kombineres ofte med et besøk på eldresenteret, på en kafé eller et besøk på trenings...

Please reload

Artikler og innlegg

Please reload

Arkiv

Please reload

Tags

Please reload

4 Richard Johnsens gate
Stavanger, 4021
Norway

©2017 by MATLYST. Proudly created with Wix.com